2013 - De basis voor een compacte overheid

Constructief samenwerken of collectief opgeven

Productomschrijving

De discussie over intergemeentelijke samenwerking en schaaloptimalisatie is de afgelopen periode in Vlaanderen en Nederland op het scherp van de snede gevoerd. Over één ding is iedereen het eens: gemeenten zullen de komende jaren intensiever moeten samenwerken.
Over de manier waarop verschillen de meningen echter sterk. Het vinden van een uitgang uit de doolhof, vraagt om een slimme en collectieve aanpak. Precies daarom hebben vak collega’s uit Nederland en Vlaanderen de krachten gebundeld: V-ICT-OR en de VIAG hebben een aantal voortrekkers gevraagd om vrijmoedig hun gedachten en visie, om tot een compacte overheid te komen, met ons te delen.
De auteurs hebben het vraagstuk op hun eigen wijze benaderd en invulling gegeven. Daarin zit natuurlijk ook de kracht! Het heeft geleid tot een complementair en inspirerend resultaat.
 

Klankbordgroepleden

Remco van Beek, senior Business Consulent – Perfect View
Edgar van Boven (Promovendus en KPN architect)
Raf Buyle, programmabeheerder – Vlaamse ICT Organisatie (V-ICT-OR)
Antoinette van Leeuwen VIAG – Gemeente Zeist
Ernst Lopes Cardozo – Granea Fellow Aranea
Raoul Paridaens, gemeentesecretaris – Puurs
Mariska Peters – Adviseur Aranea
Bart Rosseau, eStrategie – Stad Gent
Mark Slooff - gemeente Drechtsteden
Gregory van den Top (Innovatie Manager KPN Lokale Overheid)
Hans Tubbax, Wetenschappelijk Medewerker Business Intelligence
Willem van Uijthoven - gemeente Rheden
 
 
 

Eindredactie

Raf Buyle (programmabeheerder V-ICT-OR) &
Antoinette van Leeuwen (VIAG bestuurslid - Gemeente Zeist)

Producenten

Aranea
Aranea is een management adviesbureau gevestigd in Den Bosch dat haar opdrachtgevers bijstaat bij het oplossen van vraagstukken op het snijvlak van bedrijfsvoering en informatie technologie. Al een aantal jaren begeleidt Aranea grotere en kleinere gemeenten bij uiteenlopende vraagstukken op strategisch en tactisch gebied. Zij zien zichzelf als serieuze sparringpartner van de gemeente om uitdagingen op het gebied van samenwerkingen, shared service centra, decentralisaties en de implicaties daarvan op de bedrijfsvoering en IT op te lossen en daar waar mogelijk de oplossingen handen en voeten te geven. Naast de inzet van consultants wordt er ook regelmatig een beroep gedaan op interim management capaciteit, variërend van Interim Hoofd Burgerzaken tot interim I&A coördinator.
 
 
PerfectView
 PerfectView heeft de benodigde expertise in huis om een gemeente op weg te helpen naar concrete resultaten ten aanzien van de e-overheid. Sinds 1984 heeft PerfectView een leidende positie opgebouwd als producent en leverancier van CRM software met specialisatie op het gebied van overheidsvraagstukken. PerfectView biedt oplossingen waarin relaties, werkstromen en documenten centraal staan. PerfectView ondersteunt met een duidelijke visie op haar oplossingen (op basis van Microsoft technologie) gemeenten, provincies, ministeries, waterschappen en zelfstandige bestuursorganisaties met klantgericht werken en het optimaliseren van de (e-)dienstverlening naar burgers, ondernemers, instellingen en ketenpartners. Ruim 200 overheden maken gebruik van PerfectView oplossingen. De leden van onze gebruikersgroep zullen zeker beamen dat PerfectView een no-nonsense bedrijf is, met kundige medewerkers, die het beste uit zichzelf én de opdrachtgever haalt.
 
 
 
KPN
KPN, TU Delft en CBS hebben gedurende 2006 - 2013 experts en researchers bijeengebracht om onderzoek te doen naar de structuur en trends in economische netwerken waarbij Nederland en Duitsland model stonden. Op 11 november 2013 wordt het onderzoeksresultaat gepubliceerd en verdedigt Edgar van Boven het bijbehorende proefschrift. Prof. Nico Baken is de promotor van dit onderzoek waarin eveneens mogelijkheden van transsectorale innovatie zijn verkend.
 

Downloaden voor VIAG leden

Voor Viag leden is deze publicatie te downloaden. Ga, als u ingelogd bent daarvoor naar de downloadpagina voor de publicaties.
 
 
De papieren versie kunt u bestellen via het bestelformulier.

Prijs VIAG leden

€ 10,-
 

Prijs niet - VIAG leden

€ 20,-

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig