Hulp voor gemeenten bij invoering Handelsregister

20-02-2014 • Geplaatst in King door Frank Kerkhoven

 

Gemeenten krijgen vanaf maart hulp bij de aansluiting op de basisregistratie nieuw Handelsregister. Operatie NUP ondersteunt gemeentelijke projectleiders gedurende acht maanden in groepsverband bij de invoering en ingebruikname van het Handelsregister.

Basisregistratie

Het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) is de basisregistratie waarin alle organisaties en rechtspersonen die deelnemen aan het economisch verkeer staan ingeschreven. In het kader van de overheidsbrede implementatieagenda dienstverlening e-overheid (i-NUP) is afgesproken dat alle gemeenten aansluiten op het Handelsregister en gebruikmaken van de authentieke gegevens uit de registratie.

Financiële regeling

De (G4)gemeenten, VIAG en IMG 100.000+ hebben de zorg geuit dat veel gemeenten niet op het Handelsregister zullen aansluiten, zolang zij voor de verstrekkingen uit het register een rekening van de KvK ontvangen. Recent is in de Bestuurlijke Regiegroep overeenstemming bereikt over een regeling waardoor individuele gemeenten niet meer hoeven te betalen voor verstrekkingen uit het nieuwe Handelsregister. Deze regeling wordt nog uitgewerkt, maar zeker is dat hiermee een belangrijke belemmering is weggenomen om aan te sluiten op het Handelsregister.

"Nu de financiering is geregeld, kunnen gemeenten echt gaan aansluiten op het Handelsregister. Voor Operatie NUP is dit het startschot voor de ondersteuning aan de gemeenten", aldus Ernst Koperdraat, projectleider i-Versneller Handelsregister/Bedrijven bij Operatie NUP (KING/VNG).

Gerichte ondersteuning

Operatie NUP biedt gemeenten gerichte ondersteuning bij de invoering van het Handelsregister in vijf processen. Het gaat om de processen in de gebieden Vergunningverlening, Dienstverlening, Belastingen, Financiën en in het Sociaal domein. Deelnemende gemeenten zijn aan het eind van het ondersteuningstraject aangesloten op het Handelsregister voor die processen en maken in die processen gebruik van de authentieke gegevens uit het Handelsregister.

Deelname

Projectleiders die verantwoordelijk zijn voor de invoering van het Handelsregister binnen de gemeente kunnen zich op de website van Operatie NUP aanmelden om deel te nemen.

Operatie NUP

Operatie NUP is een programma van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) dat gemeenten ondersteuning biedt bij de grootschalige invoering van de i-NUP bouwstenen. 

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @ViagEvents

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig