Informatievoorziening Sociaal Domein

19-03-2014 • Geplaatst in King door Frank Kerkhoven

KING

Regionale Werksessies VISD

Introductie

Informatievoorziening Sociaal Domein (hierna: VISD) is een initiatief van de VNG en KING met als doel gemeenten te ondersteunen die aan de slag gaan met hun informatievoorziening voor de decentralisaties. Om te ondersteunen bij de implementatie van de decentralisaties organiseert VISD een samenhangende reeks Regionale Werksessies.

Tijdens deze sessies gaat u met én van andere gemeenten leren. Input voor de Werksessies zijn de producten die VISD ontwikkelt. Daarbij komen ook de Rijkstrajecten aan de orde die relevant zijn voor gemeenten.
 
 
 

Doel Werksessies

Een van de pijlers onder een succesvolle uitvoering van de decentralisaties in het sociaal domein is een passende informatievoorziening. Beleidskeuzes en informatievoorziening moeten op elkaar aansluiten. Tijdens de Werksessies kunt u eigen vraagstukken inbrengen en kennis nemen van het ondersteuningsaanbod VISD om u te helpen met de implementatie van de decentralisatie. Daarmee helpen Werksessies gemeenten het informatievraagstuk op te lossen.
 
 
 

Voor wie?

De Werksessies zijn bedoeld voor gemeentelijke informatiemanagers of I&A-coördinatoren die verantwoordelijk zijn voor de inrichting van de gemeentelijke informatievoorziening in het sociaal domein. In de Werksessies wordt afstemming georganiseerd tussen de deelnemers en hun transitiemanager. Tijdens een netwerkborrel, aan het einde van de dag, worden de transitiemanagers bijgepraat over de ontwikkelingen en de opbrengsten van de dag.
 
 
 

Opzet programma

U neemt deel aan een reeks van drie regionale Werksessies. In november wordt afgesloten met een landelijke sessie. Inhoudelijk specialisten van de VISD-projecten verzorgen de sessies. Ook gaat u ervaringen uitwisselen met collega-gemeenten.
 
 
 

Programma overzicht

Werksessie 1 : 3D Informatiestromen april 2014
Context en uitgangspunten van de decentralisaties
Keuzes van uw gemeentebestuur en focus van informatievoorziening
De betekenis van de beleidskeuzes voor de informatievoorziening van uw eigen gemeente
Routeplanner VISD: wat staat er op de planning, zoals PvE, beleidsinformatie, standaarden en privacy
Stakeholders en informatiestromen in het sociaal domein.

Na afloop heeft u zicht op de uitgangspunten van de decentralisaties, uw informatiekundige uitdagingen en het aanbod vanuit VISD

Werksessie 2: 3D Applicatielandschap juni 2014
Inzicht in de benodigde functionaliteit op basis van standaard PvE
VISD-projecten zoals privacy, informatiebeveiliging en leveranciersmanagement
Rijksprojecten en de betekenis voor gemeenten: Gegevensoverdracht vanuit Jeugd en AWBZ, i-WMO standaard, het aansluiten op CORV, Routeervoorziening Beleidsinformatie Jeugd (RBJ)

U gaat weg met een aanzet tot een informatieplan en zicht op de ondersteuningsproducten die u kunt gebruiken.

Werksessie 3: 3D Plan in de praktijk september 2014
ICT-randvoorwaarden aangescherpt voor de eigen situatie: privacy, informatiebeveiliging en ICT-opdrachtgeverschap
Welke instrumenten kan ik inzetten?
Grip op informatiestromen voor horizontale en verticale verantwoording aan de hand van de beleidsmonitor VISD

U heeft het informatieplan afgerond

Werksessie 4: 3D Work in progress II november 2014
In deze afsluitende bijeenkomst komen de volgende punten aan bod:
Stand van zaken uitvoering informatieplan
Uitwisseling ervaringen: wat werkt en wat niet? Ervaringen met betrekking tot eenmalige gegevensoverdrachten, standaarden en andere thema’s van deelnemers
Kennis halen en brengen over een breed scala aan 3D-gerelateerde onderwerpen

Na afloop heeft u de puntjes op de i gezet en weet u op welke onderdelen intensivering van het plan nodig is.
 
 
 

Regionale indeling Werksessies

De sessies worden op verschillende plaatsen in Nederland georganiseerd. U kunt zich direct inschrijven voor de Werksessies in de regio van uw keuze.
 
 
 
 
RegioWerksessie 1Werksessie 2Werksessie 3Werksessie 4
Utrecht 11 april 11 juni 17 september 13 november (centraal in het land)
Eindhoven 14 april 10 juni 16 september 13 november (centraal in het land)
Rotterdam 15 april 25 juni 01 oktober 13 november (centraal in het land)
Venlo 16 april 24 juni 30 september 13 november (centraal in het land)
Enschede 17 april 04 juni 10 september 13 november (centraal in het land)
Leeuwarden 22 april 03 juni 09 september 13 november (centraal in het land)
Zwolle 23 april 17 juni 23 september 13 november (centraal in het land)
Zaanstad

24 april

16 juni

22 september

13 november (centraal in het land)

 
 
 

Aantal deelnemers

Aan de Werksessies kan maximaal één medewerker per gemeente deelnemen.
 
 
 

Investering

Uw investering voor deelname aan 4 Werksessies bedraagt € 645,00 excl. 21% Btw.
De gemeente kan de verschuldigde BTW terugvorderen via het BTW – compensatiefonds.
 
 
 

Direct inschrijven

Wilt u graag deelnemen aan de Werksessies? Schrijf dan direct in via www.vngacademie.nl. Uiterlijk één week voor de aanvang van de Werksessies ontvangt u een bevestiging. Uw inschrijving is bindend. Registratie in verband met de Wet bescherming persoonsgegevens aangemeld bij CBP op juli 2002, meldingsnummer.m.-1026707
 
 
 

Uw inschrijving wijzigen of annuleren

Wilt u uw inschrijving wijzigen dan kunt u dat doen door opnieuw in te loggen en naar inschrijving te gaan.
 
 
 

Meer weten?

Voor meer informatie over de inhoud van de regionale Werksessies? Mail naar vngacademie@vng.nl.

Voor meer informatie over de organisatie en logistiek van de regionale Werksessies kunt u contact opnemen met mevrouw Usha Patandin, tel: 070-3738492070-3738492 of per mail: vngacademie@vng.nl
Call
Send SMS
Add to Skype
You'll need Skype CreditFree via Skype

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @ViagEvents

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig