BAG heeft nog een jaar of tien nodig

20-05-2014 • Geplaatst in Algemeen door Frank Kerkhoven

Bronhouders en afnemers zijn redelijk tevreden over de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG), maar het duurt nog een jaar of tien voordat deze ten volle en zinvol wordt benut. Dat blijkt uit een evaluatie van de wet BAG en de reacties daarop.

De Wet BAG is in 2009 in werking getreden en moet bestuursorganen efficiënter maken door op een centrale plek gegevens over adressen en gebouwen eenduidig bij te houden en te ontsluiten. Maar dat beoogde effect vergt een lange adem, stelt de Auditdienst Rijk in een evaluatie. Het stroomlijnen van IT-systemen en processen binnen de bestuursorganen kost veel tijd. "De BAG is pas sinds medio 2011 volledig gevuld en er wordt nog steeds gewerkt aan kwaliteitsverbetering, aan instrumenten voor een betere ontsluiting van de gegevens en aan de koppelingen met andere registraties. Er zijn inmiddels interessante praktijkvoorbeelden en verder zijn er vele plannen en ambities voor de toekomst." De ADR doelt daarmee op onder andere fraudebestrijding, lastenverlichting en benutting door private gebruikers.

Hoewel de Wet BAG alle bestuursorganen inmiddels verplicht tot het gebruik van de BAG, komt daar in de praktijk nog regelmatig weinig van terecht. "Ten eerste hebben bestuursorganen vaak al registraties van adressen en gebouwen uit het verleden. Deze zijn dan precies toegesneden op hun taken die voortvloeien uit hun eigen wet- en regelgeving. De BAG heeft als basisregistratie een specifieke set van gegevens. En deze verschilt vaak enigszins van de registraties van adressen en gebouwen die al bestaan." Daarnaast zijn de investeringen en de inspanningen die bestuursorganen moeten doen om de BAG echt te integreren in hun werkprocessen nogal groot en wachten ze liever een geëigend moment af.

Gemeenten doen het nog niet zo best, stelt de Auditdienst Rijk. Dat blijkt vooral bij de inspecties die ze moeten laten uitvoeren. "Het percentage gemeenten dat slaagt is laag. Inspecties worden uitgesteld. Er is geen aandacht voor de feitelijke kwaliteit van de BAG. Bovendien wordt afgeweken van vergelijkbare inspecties zoals bij GBA en WOZ."

 

Voor het volledige artikel klik hier

Bron BB Binnenlands bestuur Digitaal

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig