Review :Informatieobjecten systematisch beschreven” loopt tot 1 juni 2014

20-05-2014 • Geplaatst in King door Frank Kerkhoven

De Nederlandse OverheidsReferentieArchitectuur helpt bij inrichting van dienstverlening aan burgers en bedrijven. NORA Nederlandse OverheidsReferentieArchitectuur biedt informatie over verschillende onderwerpen.
Aansturing en goedkeuring gebeurt door de Nora Gebruikersraad waarin architecten en managers van verschillende overheden plaatsnemen, en de Architectuur Board met bestuurders van de verschillende overheidslagen. Via een wiki, Nora Online, kan iedereen de voortgang volgen en er op reageren.

Voor het onderdeel semantiek is er nu een uitvraag. Het is van belang dat we eenduidige begrippen hanteren die duidelijk omschreven zijn, zodat de betrokken medewerkers elkaar goed begrijpen en spraakverwarring wordt voorkomen. Deze eenduidige begrippen (gegevens) kunnen dan ook zonder problemen worden uitgewisseld tussen de informatiesystemen die de verschillende organisaties gebruiken.
Om bovenstaande te bereiken, kan bij ontwerp en toepassing van architectuur het Afgeleide Principe 17 worden gevolgd. AP17 schrijft voor: "De aan de dienst gerelateerde informatieobjecten zijn systematisch beschreven." De Werkgroep AP17 werkt aan concrete uitwerkingen. Dit heeft een concept van het nieuwe AP17 en een handreiking voor toepassing opgeleverd.
Het review formulier vindt u hier.
Uw opmerkingen zijn welkom! U kunt deze indienen door het ingevulde reviewformulier te sturen naar architectuur@ictu.nl.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @ViagEvents

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig