2014-09-19 - VIAG themadag - Uitnodiging

11-08-2014 • Geplaatst in VIAG door Frank Kerkhoven

De laatste themadag van het jaar 2014 staat deze maand op het programma.

Thema 2014 is “Informatieveiligheid”

Er vinden een groot aantal ontwikkelingen plaats op het vakgebied van de I&A professional. Maar een van de onderwerpen die, zeker sinds 2012 met de diverse gebeurtenissen zoals Diginotar en lektober, onze aandacht heeft is informatieveiligheid. Ook internationaal.

Het gaat hierbij niet langer alleen maar over toegang, wachtwoorden etc. Het gaat over continuïteit, maar ook over hoe medewerkers van de overheid en ketenpartners veilig met (persoons)gegevens omgaan en hoe je als organisatie je verantwoordelijkheid hierin neemt. Informatieveiligheid is met de jaren daarmee een steeds politieker onderwerp geworden en daarmee ook een onderwerp waar wij ons mee bezig moeten houden.

Bij belangrijke vraagstukken die er nu spelen, zoals de transities binnen het sociale domein, moeten we niet alleen kijken naar de informatiekundige aspecten, maar ook naar de aspecten van informatieveiligheid. De continuïteit en een juiste (lees veilige) bedrijfsvoering is het uitganspunt. En ja, inmiddels worden we ook vanuit de VNG hierbij ondersteund, denk hierbij aan de IBD en de resolutie Informatieveiligheid, die er voor heeft gezorgd dat Informatieveiligheid echt op de (politieke) agenda staat.

Om zowel jullie als onze (bedrijfs)leden hierbij te ondersteunen hebben wij “Informatieveiligheid” als VIAG thema gekozen voor 2014. Binnen dit overkoepelende thema zullen er diverse activiteiten worden ontwikkeld: Themadagen, het product, het congres etc.

Het programma:

12.30 uur Ontvangst met lunchbuffet
13.30 uur BigData en analytics
Hans Linssen, sales manager Europe North at Pivotal, An EMC/VMWare/GE company
14.15 uur Implementatie van de Landelijke Voorziening WOZ
Spreker Waarderingskamer
15.00 uur Pauze
15.30 uur Informatieveiligheid bij een dienstverlener. Ervaringen uit de markt.
Bernd van Miltenburg, Business Unit Manager RES-Q Services SPS
16.15 uur Het Gemeentelijk Gegevensknooppunt, efficiënte gegevensuitwisseling voor de 3D’s
Arjen Brienen KING
17.00 uur Borrel en hapje
18.00 uur Einde

 

Voor meer informatie klikt u op deze link

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig