GV Centric overhandigd Rapport Cloud Computing

11-11-2014 • Geplaatst in Algemeen en VIAG door Frank Kerkhoven

GV Centric heeft onlangs een onderzoek laten verrichten naar Cloud Computing. Ruim 130 gemeenten hebben deelgenomen aan dit onderzoek. Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 3 november heeft bestuurslid Rein Zijlstra (tevens wethouder van de gemeente Zeewolde) het onderzoeksrapport met daarin vervat de conclusies en aanbevelingen  overhandigd aan Pierro Baas, Commercieel Manager van Centric. Tijdens het eerstkomende overleg van het Dagelijks Bestuur tussen het GV bestuur en directie van Centric  wordt het rapport en de aanbevelingen geagendeerd. We zullen dan afspraken maken over de wijze waarop omgegaan moet worden met de aanbevelingen en hoe die in het productbeleid van Centric omtrent Cloud Computing kunnen worden opgenomen. Enkele van de aanbevelingen uit het rapport:

  • Meer zekerheid te verschaffen omtrent informatieveiligheid en privacy gevoelige informatie vanuit Cloud Computing.
  • Meer duidelijkheid te scheppen omtrent de kosten en juridische en/of personele gevolgen van Cloud computing.
  • Op basis van de behoefte aan en potentie van de private Cloud adviseren wij GV Centric tevens om samen met Centric meer invulling te geven aan kennisverbreding en toepassingen via private Cloud.

 

Na afloop van de ALV heeft ook de voorzitter van de VIAG, Arend van Beek, het rapport in ontvangst genomen. De VIAG zal de conclusies en aanbevelingen onverkort inbrengen in de Denktank Cloud van de VIAG. Binnenkort zal het rapport ook worden aangebonden aan de VNG en KING. Met deze overhandiging willen wij de organisaties uitdagen om de uitkomsten mee te nemen in hun oriëntatie op Cloud Computing c.q. Cloud Dienstverlening. De leden van de GV Centric kunnen desgewenst het rapport opvragen via info@gvcentric.nl. Mocht u vragen hebben over of naar aanleiding van dit nieuwsbericht dan zien wij die graag per mail tegemoet.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig