Afronding operatie NUP

18-12-2014 • Geplaatst in King en Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Op 31 december 2014 loopt Operatie NUP af. Operatie NUP (programma van KING in opdracht van VNG) heeft gemeenten ondersteund bij de uitvoering van de overheidsbrede implementatieagenda dienstverlening en e-overheid (i-NUP).

Er is veel bereikt, maar het werk is niet af. Daarom biedt KING in 2015 lichte ondersteuning op terreinen waar met weinig middelen nog veel resultaat kan worden bereikt. Naar de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) Met het afronden van de programma’s i-NUP en Operatie NUP is een groot gedeelte van de i-NUP-basisinfrastructuur implementeerbaar gemaakt en is het merendeel van de aansluitingen gerealiseerd. Daarmee vormt het de opmaat naar een Generieke Digitale Infrastructuur (GDI), die onder regie van de Digicommissaris (Nationaal Commissaris Digitale Overheid) verder vorm zal krijgen.

Overbrugging

Tot 1 november 2015 biedt KING in opdracht van VNG ondersteuning aan bij de implementatie en/of het gebruik op de volgende onderdelen van de GDI:

Daarnaast neemt KING vanaf 1 januari 2015 bepaalde ondersteuning vanuit Operatie NUP in beheer. Daarbij gaat het onder meer om het leveranciersmanagement en de GEMMA Softwarecatalogus.

Programmawebsite uit de lucht

Met het afronden van Operatie NUP wordt ook de programmawebsite www.operatienup.nl opgeheven. Vanaf 1 januari 2015 is informatie over het programma terug te vinden op de website van KING.

Terugblik: slotpublicatie en korte film

In het kader van de afronding van i-NUP en Operatie NUP is een slotpublicatie en een korte film gemaakt.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig