Deelnemers gezocht voor Werkgroep RSGB 3.0

09-01-2015 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

logo KING

In 2009 is versie 2.0 verschenen van het Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens (RSGB). Sindsdien hebben er aanzienlijke ontwikkelingen plaatsgevonden bij verschillende landelijke basisregistraties. KING is bezig om het RSGB hierop aan te passen. Bij de laatste fase hiervan vragen zij uw inbreng.

De benodigde tijdsbesteding bestaat uit drie bijeenkomsten en leestijd ter voorbereiding (schatting max. 4 uur per bijeenkomst). Zij zullen (tussen)resultaten online publiceren. Deelname aan de werkgroep kunt u aangeven op het inschrijfformulier

Er is afgelopen jaren al veel werk verzet voor de doorontwikkeling van RSGB en dit heeft plaatsgevonden in de expertgroep informatiemodellen. Omdat er behoefte is om in 2015 de nieuwe versie van het RSGB vast te stellen, willen ze meer gemeenten de gelegenheid geven om inbreng te leveren op deze nieuwe versie. Daarom organiseren ze 3 bijeenkomsten met de werkgroep RSGB 3.0:

• donderdagochtend 29 januari,

• donderdagochtend 12 februari

• donderdagochtend 26 februari

Deze bijeenkomsten vinden plaats in Utrecht van 9:00 uur – 12:00 uur.

KING zoekt mensen die werkzaam zijn bij gemeenten, die het belang van gegevens van basisregistraties begrijpen en een beeld kunnen vormen van wat er daarvan in het RSGB nodig is t.b.v. het gebruik door gemeenten. Door uw deelname heeft u vroegtijdig inzicht in de wijzigingen van de basisregistraties. Daarnaast krijgt u een beeld van de wijzigingen van RSGB 3.0 en kunt u dit gebruiken bij o.a. het gegevensmanagement van uw gemeente.

Bovendien is dit uw kans om invloed uit te oefenen op de nieuwe versie van RSGB die de komende jaren gebruikt gaat worden. Tijdens de bijeenkomsten gaan ze in op een aantal vragen:

• Waarom zijn gegevens nu niet (meer) of juist wel opgenomen in het RSGB?

• Is dat een juiste keuze?

• Welke gegevens ontbreken er nog?

Voor een deel gaat het om reviewen van RSGB-wijzigingen die de afgelopen jaren in de expertgroep zijn besproken en voor een ander deel om na te gaan hoe (onder andere) de BRP opgenomen kan worden. Het gaat om essentiële keuzes en om te verifiëren of het concept nu goed is. Doel is om uiteindelijk RSGB 3.0 inhoudelijk goed te keuren tijdens de bijeenkomst van de expertgroep informatiemodellen op donderdag 5 maart 2014 en een positief advies te geven aan de regiegroep. Zij hopen van harte dat u deelneemt aan de werkgroep RSGB 3.0!

Voor vragen en meer informatie kunt u terecht bij Remko de Haas

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig