Ordina dient verweerschrift in tegen enquêteverzoek

16-01-2015 • Geplaatst in Persbericht door Renk Ruijter

 logo Ordina

Nieuwegein, 15 januari 2015

 

Ordina N.V. heeft vandaag een verweerschrift ingediend tegen het verzoek tot het instellen van een enquête dat Mont Cervin op 12 november 2014 deed bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam. De conclusie van Ordina in het verweerschrift is dat een onderzoek naar het beleid van of de gang van zaken bij de onderneming niet gerechtvaardigd is.

Het verzoek van Mont Cervin richt zich kort gezegd op het communicatiebeleid van Ordina vanaf mei 2014 rondom mogelijke onregelmatigheden bij aanbestedingen en opdrachten van de overheid, zoals op 2 oktober 2014 belicht door het televisieprogramma Zembla. In het verweerschrift meldt Ordina volledigheidshalve dat het vernomen heeft dat Zembla werkt aan een volgende uitzending.

De Ondernemingskamer zal het verzoek van Mont Cervin behandelen tijdens een zitting op 12 februari 2015.

Zoals eerder aangekondigd, zal Ordina eind januari 2015 haar bevindingen naar aanleiding van de resultaten van het interne onderzoek naar de genoemde mogelijke onregelmatigheden publiceren, inclusief relevante feiten die zich hebben voorgedaan binnen deze context.

###

Over Ordina Ordina is de grootste, onafhankelijke ICT-dienstverlener in de Benelux. Wij bedenken, bouwen en beheren ICT-toepassingen voor organisaties bij de overheid, in de financiële dienstverlening, de industrie en de zorg. Wij streven naar ICT die mensen écht verder helpt. ICT die er toe doet en die tot stand is gekomen zonder verspilling van middelen. Dat doen wij door samen met onze klanten duurzaam te innoveren. Ordina is opgericht in 1973. Het aandeel is sinds 1987 genoteerd aan NYSE Euronext Amsterdam en maakt deel uit van de Smallcap Index (AScX). In 2013 behaalde Ordina een omzet van EUR 377 miljoen. Meer informatie is beschikbaar op www.ordina.com.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @ViagEvents

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig