Gemeentelijke Telecommunicatie (GT): van initiatief naar uitvoering

22-01-2015 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

logo KING

Gemeentelijke Telecommunicatie (GT) is in het tweede kwartaal 2014 gestart als initiatief van VNG en KING om de mogelijkheden tot gezamenlijke aanbesteding van telecommunicatiediensten te onderzoeken. Het initiatief past in het streven van VNG, KING en gemeenten om gezamenlijk sterker naar de markt toe op te treden. In oktober 2014 zijn alle gemeenten benaderd over het initiatief Gemeentelijke Telecommunicatie (GT) en uit de eerste inventarisatie onder gemeenten blijkt dat er al meer dan 110 gemeenten, waaronder de G32, belangstelling hebben voor GT. Mede op basis hiervan hebben de Stuurgroep GT, de Directieraad VNG en het MT van KING, besloten om te starten met de uitvoering van GT.

Op 12 januari start de uitvoering van GT. De eerste gunning van het raamcontract verwachten ze in de derde kwartaal van 2015. Begin 2015 gaat GT zo snel mogelijk met belangstellende gemeenten in gesprek over de precieze scope van het project en het proces voor de aankomende periode. Op de KING website staat alle informatie die openbaar beschikbaar komt. In aanvulling op de openbare informatie zal GT gemeenten die zich hebben aangemeld als belangstellende en zich in een later stadium aanmelden als deelnemer rechtstreeks via de mail op de hoogte houden.

GT organiseert in het eerste kwartaal van 2015 regiosessies voor belangstellende gemeenten en uiteraard ook voor gemeenten die zich aanmelden als deelnemer. In het eerste kwartaal van 2015 ontvangt het bestuur van elke gemeente een VNG-ledenbrief waarin deelname aan het aanbestedingstraject wordt gevraagd.

GT staat open voor alle gemeenten en wordt in opdracht van VNG uitgevoerd door KING. In de stuurgroep zijn naast VNG, KING en de bestuursdienst Ommen-Hardenberg, de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam vertegenwoordigd. Tevens is er een klankbordgroep waarin naast de hier genoemde partijen ook BIZOB (Bureau Inkoop Zuidoost Brabant) vertegenwoordigd is.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig