KING start overbruggingsprogramma

29-01-2015 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

 

Tot en met oktober 2015 wordt vanuit KING ondersteuning verleend op een aantal projecten, gebundeld in een overbruggingsprogramma. Met het afronden van i-NUP en Operatie NUP eind 2014, is een groot gedeelte van de i-NUP-basisinfrastructuur implementeerbaar gemaakt en is voor veel bouwstenen het merendeel van de aansluitingen gerealiseerd.Daarmee vormt het de opmaat naar een Generieke Digitale Infrastructuur (GDI), die onder regie van de Nationaal Commissaris Digitale Overheid verder vorm krijgt.

Vanaf medio 2015 zal naar verwachting de Digicommissaris de doorontwikkeling van de Generieke Digitale Infrastructuur actief regisseren. Ook zal, onder voorwaarde van goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering (ALV) in juni, vanuit de VNG een collectief ondersteuningsprogramma starten. In de tussentijd wordt vanuit KING ondersteuning verleend op een aantal projecten. Welke projecten dat zijn en hoe gemeenten daaraan kunnen deelnemen is te lezen op de website van KING.

Een van de activiteiten binnen het programma zijn de zogenaamde 'kickstartsessies' voor gemeenten die ondersteuning wensen voor het aansluiten op de dataservices van het Handelsregister en voor aansluiten op eHerkenning. Gemeenten kunnen zich voor de kickstartsessies eHerkenning en Handelsregister aanmelden via een online aanmeldformulier op de website van KING.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig