Griffiers willen ‘glazen gemeente’

09-02-2015 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

 logo VNG

De raadsgriffies gooien de deur open. Informatie die nu nog vaak alleen voor de raadsleden is bedoeld, moet eigenlijk voor iedereen gemakkelijk terug te vinden zijn. Dat is de uitkomst van het project De Digitale Griffie. Tijdens de afsluitende bijeenkomst van het project, in het stadhuis van Amersfoort, kwamen de griffiers tot de slotsom dat raadsinformatie niet alleen van de raad is, maar van de samenleving.

Weliswaar staat veel nu al op de website van de gemeente (of van de raad, als die een eigen site heeft), maar het is meestal goed verstopt. Uit onderzoek bleek vorig jaar dat bij een kwart van de gemeenten het individuele stemgedrag van raadsleden niet kon worden herleid uit de raadsinformatie – die zelf ook in veel gevallen pas na zeven muisklikken kon worden bereikt. Gemiddeld waren vijf klikken nodig om bij de jaarrekening, de begroting en de notulen te komen. Er ligt een taak voor de griffiers en de informatiemanagers om manieren te vinden die de democratie kunnen versterken, door deze meer open en transparanter te maken. Of zoals Nico Broekema, griffier van Westland, opmerkte: ‘Het is onze missie om het democratisch vermogen van de raad en dus van de hele gemeente te versterken.’ Volgens hem verdient een lokaal bestuur alleen de kwalificatie ‘krachtig’ als de besluitvorming zo transparant mogelijk is.

Voor het gehele artikel klik hier

Voor het verslag van de afsluitende bijeenkomst op 28 januari jl. te Amersfoort klik hier

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig