Het Digiprogramma 2015 van de DigiCommissatis is 10 februari jl. vastgesteld

13-02-2015 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Het Nationaal Beraad heeft op 10 februari jl. ingestemd met het Digiprogramma 2015.

Samenvatting

De Missie van de Digitale Overheid is: Burgers en bedrijven in staat stellen om op een veilige, betrouwbare en eenvoudige manier, digitaal zaken te doen met de overheid. Nu en in de toekomst. Samen met medeoverheden, uitvoeringsorganisaties en Rijk geeft de Digicommissaris invulling aan deze missie via een gedragen visie en aanpak die is vastgelegd in het programma Digitale Overheid, “het Digiprogramma”. Het Digiprogramma is nationaal, meerjarig met een interbestuurlijk karakter.

In de kern is het Digiprogramma gericht op de verbinding tussen de inhoud, de sturing én de financiering van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI). Gezamenlijk met alle partijen worden inhoudelijke keuzes gemaakt voor prioritering, doorontwikkeling, aansluitingen en effectief beheer van de voorzieningen via integrale sturing. Deze eerste versie van het Digiprogramma beschrijft de ambities voor de komende twee jaar uitgevoerd door de benodigde en verantwoordelijke partijen. Sturing vindt plaats op de invulling van benodigde randvoorwaarden en de gemaakte afspraken in relatie tot de inhoudelijke ambities.

In het Digiprogramma is opgenomen:

. de visie en beleidsdoelstellingen van de Digitale Overheid als basis;

. de tijdelijke sturingstructuur van de Digicommissaris;

. de beschrijving, ambities, prioritering en aanpak van de vier clusters van de GDI:  Identificatie & Authenticatie, Dienstverlening, Gegevens en Interconnectiviteit;

. de verschillende integrale thema’s;

. de aanpak van het financieringsvraagstuk en

. de beschrijving van de strategische verkenningen die worden opgepakt in het komend jaar.

Voor het volledige DigiProgramma klik hier

 

 

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig