Handreiking Cloud Computing, één van de instrumenten Informatieveiligheid.

16-02-2015 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Frank Kerkhoven

De afgelopen twee jaar is in samenwerking met de koepelorganisaties, betrokken bestuurders, wetenschappers, private organisaties en de Taskforce BID actief gewerkt aan een veelheid aan initiatieven op informatieveiligheidsvlak.

Eén van de interbestuurlijke instrumenten die is ontwikkeld op initiatief van de Taskforce BID is de handreiking Cloud Computing. Een handreiking bedoeld voor bestuurders en topmanagers uit medeoverheden die de kansen en mogelijkheden die Cloud Computing biedt, willen verkennen en beter willen toepassen.

Lees hier meer over de Handreiking Cloud Computing en de andere Concrete bestuurlijke instrumenten Informatieveiligheid

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig