Aanpassing Model Inkoopvoorwaarden ICT

19-02-2015 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Op 20 november 2014 heeft de VIAG samen met de Gebruikersvereniging Centric aan de VNG gevraagd om, onder regie van de VNG en in samenwerking met KING, te komen tot een meer algemene en geaccepteerd modelset ICT-inkoop- en leveringsvoorwaarden die aansluit bij de praktijk van gemeenten en die recht doet aan juridische en procesmatige voorwaarden en behoeftes. Wij hebben aangeboden om onze expertise en ervaring in te brengen. Wij hebben als VIAG geconstateerd dat de huidige set niet meer voldoet. De door ons gesignaleerde noodzaak om te komen tot een nieuwe modelset is door KING ook gesignaleerd. Dit heeft er bij KING in geresulteerd in de actie om in 2015 te komen tot standaardisatie van de uniforme inkoop-, leverings- en acceptatievoorwaarden. Ons aanbod om de aanwezige expertise in te zetten heeft de VNG van harte en in dank aanvaard. Wij zullen door KING worden uitgenodigd om mee te werken aan de totstandkoming van de standaard inkoop-, leverings- en acceptatievoorwaarden. Hierbij zullen vanzelfsprekend ook de ICT-leveranciers worden betrokken.

 

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig