JAARCIJFERS ORDINA N.V. 2014 Ordina sluit bewogen jaar af met winst

20-02-2015 • Geplaatst in Persbericht door Renk Ruijter

Nieuwegein, 19 februari 2015

Hoofdpunten FY 2014

• Recurring EBITDA stijgt naar EUR 18,0 miljoen (2013: EUR 16,3 miljoen);

• Recurring EBITDA-marge stijgt naar 4,9% (2013: 4,3%);

• Omzet daalt 2,7% naar EUR 366,9 miljoen (2013: EUR 377,0 miljoen);

• Kosten interne onderzoek bedragen in 2014 EUR 1,7 miljoen;

• Nettowinst bedraagt EUR 1,0 miljoen (2013: recurring nettoverlies EUR 0,4 miljoen).

Hoofdpunten Q4 2014

• Recurring EBITDA daalt naar EUR 4,4 miljoen (Q4 2013: EUR 8,4 miljoen);

• Recurring EBITDA-marge daalt naar 4,7% (Q4 2013: 8,5%);

• Omzet daalt 5,7% naar EUR 93,5 miljoen (Q4 2013: EUR 99,2 miljoen);

• Van nettoschuld naar nettocashpositie van EUR 9,6 miljoen (Q4 2013: EUR 2,2 miljoen nettoschuld);

• Veel aandacht voor intern onderzoek naar integriteit Ordina;

• Ordina wint Computable Award beste ICT-dienstverlener 2014.

Stépan Breedveld, CEO Ordina, over de resultaten

"2014 was een jaar met twee gezichten. Ondanks een bewogen en tegenvallend vierde kwartaal, staat Ordina er financieel sterker voor in vergelijking met vorig jaar. Onze winstgevendheid is verder gestegen en we hebben 2014 afgesloten met nettowinst. Ook is onze nettoschuldpositie omgebogen naar een nettocashpositie. Daarmee is Ordina financieel robuuster voor de toekomst.Ondanks onze inspanningen is de omzet verder gekrompen door afname van het aantal grote projecten en verminderde vraag van onze klanten in de telecom- en energiesector, hetgeen impact heeft op het resultaat.

De afgelopen maanden ging veel managementaandacht uit naar ons interne onderzoek, dat werd uitgevoerd door De Brauw Blackstone Westbroek, naar aanleiding van vragen van Zembla over mogelijke onregelmatigheden bij aanbestedingen in de periode 2004-2010. Ordina heeft de belangrijkste resultaten van het onderzoek op 27 januari 2015 gepubliceerd. Uit het onderzoek kwam één case naar voren met een duidelijke aanwijzing van een mogelijke onregelmatigheid. Er zijn geen aanwijzingen vastgesteld van structurele onregelmatigheden. Als Raad van Bestuur staan wij voor Ordina als een integer bedrijf en veroordelen elke vorm van ongepast gedrag. Wij zullen eventuele signalen van mogelijke onregelmatigheden steeds beoordelen en, als daar aanleiding voor is, maatregelen nemen. Daarnaast hebben wij onze compliance aangescherpt en is er een intensief integriteitsprogramma gestart.

Het afgelopen jaar hebben wij tal van klanten begeleid om grip te krijgen op nieuwe technologische ontwikkelingen. Wij zijn er trots op om bedrijven zoals het Havenbedrijf Rotterdam te mogen ondersteunen om in te spelen op technologische vooruitgang en deze relevant en toepasbaar te maken in hun context. Klanten waarderen het dat wij als lokale speler dicht op de markt zitten, de regelgeving én de specifieke klantsituatie kennen. Onze ingezette koers wordt steeds meer herkend. Wij zullen de komende periode, samen met onze medewerkers, verder werken aan het herstel van vertrouwen in ons bedrijf. Tegen deze achtergrond zetten wij onze ambitie om samen met onze klanten duurzaam te innoveren, met kracht voort in 2015."

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @ViagEvents

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig