Geen gezamenlijke gemeentelijke website

05-03-2015 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Minister Plasterk

Gemeenten willen geen uniforme website voor alle gemeenten. Wel willen ze van elkaar leren hoe zij hun websites ‘aan de achterkant’ kunnen optimaliseren door ontwerpen en functionaliteiten opnieuw te gebruiken. Dit blijkt uit een uitvraag die de VNG hierover heeft gedaan op verzoek van minister Plasterk. De uitkomsten staan in een brief aan de minister.

Eigen identiteit

Gemeenten hechten eraan zich naar haar inwoners te presenteren op een eigen wijze, die past bij het karakter van de gemeente. Bij de communicatie via de website gaat het niet alleen om het aanbieden van producten en diensten, maar bijvoorbeeld ook om het presenteren van de stad, om ruimte te bieden voor collegeprioriteiten en om communicatie over lokale actuele ontwikkelingen. Eén uniforme (model-) website ‘aan de voorkant’ doet geen recht aan de verschillen die er tussen gemeenten bestaan en de vrijheid die bijgevolg nodig is om de website in te delen en in te richten naar de behoeften van de lokale samenleving en van de eigen organisatie.

Meer informatie

Brief aan minister Plasterk (4 maart 2015)

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig