Strategisch Informatieoverleg verbindt binnen én buitenwereld

05-03-2015 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Het Strategisch Informatieoverleg (SIO) kan bijdragen aan het effectief inspelen van decentrale overheden op maatschappelijke en beleidsontwikkelingen. Dit kan door de buitenwereld (burgers en bedrijven) en de binnenwereld (bestuur, interne ambtelijke organisatie) rondom informatiebeleid beter met elkaar te verbinden.

Dat staat in de Handreiking Strategisch Informatieoverleg die is opgesteld in opdracht van AIDO, het samenwerkingsproject Archiefinnovatie Decentrale Overheden van VNG, IPO en UvW. De handreiking is bedoeld voor het management van onder andere de gemeente of het gemeenschappelijk orgaan dat belast is met strategisch informatiebeleid.

Risico’s

Bij beslissingen over de inrichting van de informatiehuishouding is weinig aandacht voor archiefvorming en voor duurzame toegang tot overheidsinformatie. Dit brengt juridische en financiële risico’s met zich mee en kan leiden tot imagoschade. Door een structureel overleg in te stellen waarbij alle benodigde deskundigheid betrokken is, kan het functioneren en de kwaliteit van de informatiehuishouding worden verbeterd.

Projectgroep

De Handreiking SIO is opgesteld door een projectgroep bestaande uit deskundige vertegenwoordigers van gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke organen.

Inrichtingsvarianten

Decentrale overheden hebben beleidsruimte bij de inrichting van het SIO. In de handreiking zijn verschillende varianten daarvoor uitgewerkt, als vertrekpunt voor de inrichting van een SIO dat aansluit bij de eigen situatie.

Decentraal selectiebeleid

VNG, UVW en IPO ontwerpen generieke selectielijsten voor archiefbescheiden. Decentraal kan een daarop aanvullend beleid worden gevoerd, om informatie van lokaal belang te selecteren voor langere of permanente bewaring.

Meer informatie

Handreiking SIO (bijlage)

Activiteiten AIDO (Archiefinnovatie Decentrale Overheden)

Congres Archiefinnovatie (Congres- en Studiecentrum VNG)

Bericht Concept-ontwerpselectielijst 2016

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig