KING 2015: Gemeenten ondersteunen op informatie(kundig) gebied

20-03-2015 • Geplaatst in King en Nieuwsbrief door Renk Ruijter

De juiste informatie, up-to-date en gericht, is voor burgers, bedrijven en gemeenten het voedsel van de vooruitgang. Nu en in de toekomst. Voor gemeenten is het, in onze snel veranderende maatschappij, essentieel te beschikken over een toekomstgerichte visie op informatiemanagement. De ambitie van KING in 2015 is om gemeenten op informatie(kundig) gebied te ondersteunen om de best mogelijke diensten aan hun inwoners en bedrijven te leveren. Dit is expliciet gemaakt in het KING Jaarplan voor 2015.

Ondersteuning KING

Om gemeenten de ondersteuning te bieden op informatie(kundig) gebied zal KING zich het komende jaar op een viertal onderdelen richten:  

  • KING verzamelt en duidt informatie voor gemeenten en brengt die in relatie tot hun beleidsdoelen
  • KING adviseert gemeenten over alles wat met informatievoorziening samenhangt
  • KING biedt op grond van informatieanalyse handelingsperspectieven
  • KING helpt gemeenten bij hun informatiemanagement

KING jaarplan 2015

KING giet het plan dit jaar in een andere vorm. De documenten die we voorgaande jaren over onze jaarplannen publiceerden waren altijd zeer volledig, maar ook onoverzichtelijk. En ze werden niet heel erg vaak geraadpleegd. Daarom heeft KING dit jaar een andere vorm gekozen: bovenaan beginnend met onze ambitie, dan toespitsend op de focuspunten van het komend jaar en uitmondend in een overzichtelijk aantal activiteiten waar we ons komend jaar op toeleggen. We hebben de activiteiten in de vorm van papiertjes vormgegeven, zodat we er ook nog papiertje aan kunnen toevoegen in de loop van het jaar. Want de wereld van de dienstverlening en de informatie, waarin KING werkt, is zó in ontwikkeling dat we onze plannen in de loop van het jaar regelmatig bijstellen en aanpassen.

Zie het volledige jaarplan online op de website

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig