GV Centric: Ontwikkelingen m.b.t. Oracle licenties

15-04-2015 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

In de afgelopen jaren hebben wij en de GV Centric u met enige regelmaat geïnformeerd over ontwikkelingen rond Oracle licenties. Daar zijn ook nu weer ontwikkelingen die wil GV Centric u niet onthouden. Zij zijn voortdurend in gesprek met Centric over de vormgeving van Oracle licenties naar de toekomst. En ook Centric is in gesprek met Oracle om, voor Centric-klanten, voordelige afspraken te kunnen maken.

Daar lijkt zeer binnenkort een niet onbelangrijke stap gezet te kunnen worden. De centrale hoofddirectie van Oracle is inmiddels akkoord gegaan met een invulling van een voor Centric klanten voordelig aanbod. Moet u in de komende weken/maanden uw ondersteuningscontract met Oracle verlengen? Dan is het mogelijk zeer interessant om eerst met Centric door te rekenen wat het effect zou zijn van de nieuwe geplande functionaliteiten en de nieuwe licentievorm ten opzichte van uw huidige licentievorm.

Centric zal stapsgewijs met alle klanten in gesprek gaan. Maar in eerste fase met klanten waar het ondersteuningscontract binnenkort van eindigt. GV Centric schat in dat zowel de financiële effecten als de beheermogelijkheden, voor veel gemeenten positief kunnen uitvallen. Met de komst van Oracle 12 in het vooruitzicht én door privacy en informatiebeveiliging toenemende eisen (denk aan data-encryptie), zou deze nieuwe vorm erg voordelig kunnen zijn. Momenteel vindt bij enkele gemeenten een pilot-beoordeling plaats. De verwachtingen zijn hoog gespannen. In grote lijn zal in de nieuwe vorm sprake zijn van meer Oracle-functionaliteit, eenvoudiger beheer maar tegen minder kosten.

Uiteraard houden wij, GV Centric en Centric, u op de hoogte van de ontwikkelingen, maar wij vinden het van belang om u nu reeds te informeren.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig