Gebruik leidt tot verbetering van het Stelsel van Basisregistraties

26-04-2015 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

 

Een kennissessie voor informatiemanagers, functioneel beheerders en programma- of projectmanagers

Voor u als gebruiker van gegevens uit het Stelsel van Basisregistraties is het van essentieel belang goed op de hoogte gehouden te worden van de ontwikkelingen binnen het stelsel. Om de samenhang van het stelsel te benadrukken, organiseren het RvIG (voorheen Agentschap BPR), de Kamer van Koophandel en het Kadaster, voor u een gemeenschappelijke kennissessie. Tijdens deze sessie willen we u informeren over de ontwikkelingen van onze verschillende registraties en laten we u graag de samenhang tussen de registraties zien.

Komende sessies worden op drie locaties georganiseerd en zijn gericht op de afnemers van basisregistraties.

U kunt kiezen uit de volgende locaties:

1. Op 2 juni in het Oude Stadhuis van Breda, te gast bij RvIG.

2. Op 9 juni bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam

3. In september bij het Kadaster in Zwolle (datum volgt)

Programma Kennissessies 2015

09.30 - 09.40 uur Welkom

09.40 - 10.30 uur Plenaire sessie: Samenhang in het Stelsel.

10.30 - 10.45 uur Koffiepauze

10.45 - 11.30 uur

Workshop ronde 1: keuze uit één van drie sessies

11.30 - 12.00 uur Netwerken en informatiemarkt

12.00 - 12.45 uur Workshop ronde 2: keuze uit één van drie sessies

12.45 - 13.00 uur Plenaire terugkoppeling, gevolgd door lunch

13.00 - 14.00 uur Lunch

Plenaire Sessie Aan de hand van een praktijkcase willen wij u laten zien hoe er binnen het stelsel van basisregistraties samengewerkt kan worden. Daarnaast krijgt u een overzicht van de mogelijkheden om terug te melden op onze basisregistraties. Tenslotte staan we stil bij een onderzoek van het CBS naar de kwaliteit van het Stelsel.

Workshops

Tijdens de workshops krijgt u inzicht in de ontwikkelingen van de basisregistraties die wij in beheer hebben. U kunt kiezen uit de volgende sessies:

Workshop ronde 1

1. Hoe gebruik ik de Registratie niet-Ingezetenen in de praktijk? Verzorgd door RvIG.

2. Terugmelden op Het Handelsregister georganiseerd door de Kamer van Koophandel.

3. BRK-levering georganiseerd door het Kadaster.

Workshop ronde 2

1. Hoe gebruik ik de Registratie niet-Ingezetenen in de praktijk? Verzorgd door RvIG.

2. Terugmelden op Het Handelsregister georganiseerd door de Kamer van Koophandel.

3. De inzet van basisregistraties bij maatschappelijke vraagstukken georganiseerd door het Kadaster. Aanmelding Aan de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden doet u door een e-mail te sturen aan: klantteam.overheid@kadaster.nl onder vermelding van uw organisatie, naam, functie, e-mailadres, uw telefoonnummer en de locatie die u wilt bezoeken.

Tevens vragen wij u alvast uw voorkeur aan te geven voor de sessies die u wilt volgen tijdens ronde 1 en 2 van de workshop. Graag aanmelden vóór 22 mei 2015. Na aanmelding zullen wij uw deelname via e-mail bevestigen.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig