Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

VNG-bijeenkomsten Europese privacyverordening

05/05/2015

De Europese Commissie werkt op dit moment aan een nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze verordening is van toepassing op zowel het bedrijfsleven als de overheid. Een Europese verordening heeft directe werking en hoeft niet omgezet te worden in nationale wetgeving. Dat betekent dat het privacybeleid van gemeenten straks rechtstreeks aan deze verordening dient te voldoen.

De Verordening Gegevensbescherming heeft een behoorlijke impact op (gemeentelijke) organisaties, die persoonsgegevens beheren en verwerken. Gegevensbeheerders en -verwerkers (zoals gemeenten) dienen de rechten te faciliteren van betrokkenen van wie de persoonsgegevens worden verwerkt. Hiervoor is een gemeente ‘accountable’ en dat vraagt om transparantie van een gemeente. Als uw gemeente straks niet voldoet aan de regels dan kan dit leiden tot maatregelen zoals boetes door toezichthoudende organisaties (bv College Bescherming Persoonsgegevens). Verder ziet het er naar uit dat de komende wetgeving een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) binnen gemeenten verplicht stelt. Een andere Europese ontwikkeling is de Verordening elektronische identiteiten die burgers en bedrijven de mogelijkheid moet geven om hun nationale elektronische legitimatiesysteem (eID) te gebruiken om toegang te krijgen tot overheidsdiensten in andere EU-landen.

Ook relevant is de Wet Meldplicht Datalekken die ter besluitvorming in de Eerste Kamer ligt. Dit wetsvoorstel behelst een aanpassing van de Wbp en direct in werking treedt. In geval van een datalek is de verantwoordelijke straks verplicht om, onverwijld en in ieder geval binnen 24 uur, het datalek te melden bij de toezichthouder (CBP). Gebeurt dit niet, dan riskeert hij een bestuurlijke boete van maximaal € 810.000.

De VNG organiseert op 11 en 24 juni twee bijeenkomsten waarin aandacht wordt besteed aan de impact van de nieuwe verordening op de gemeentelijke organisatie. Tijdens deze bijeenkomsten wordt ingegaan op de stappen die u als gemeente kunt nemen om aan de verordening te voldoen.

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor medewerkers informatiebeleid, informatiemanagers en juristen. U kunt zich aanmelden voor één van de bijeenkomsten (kosten € 195,95) via deze inschrijflink.