Meer dan 300 praktijkvoorbeelden over effectieve dienstverlening

18-05-2015 • Geplaatst in King en Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Op zoek naar een goed voorbeeld van hoe overheden werken aan effectieve en transparante dienstverlening en minder regeldruk? Professionals kunnen hun hart ophalen op Goed Opgelost! Deze website bevat inmiddels ruim 300 inspirerende praktijkvoorbeelden.

Goed Opgelost! – geïntroduceerd in 2012 - is een initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De praktijkvoorbeelden op deze website beschrijven hoe collega-ambtenaren regels hebben afgeschaft of verbeterd, processen opnieuw hebben ingericht, administratieve lasten hebben verminderd of hun werk beter hebben georganiseerd. De voorbeelden op Goed Opgelost! zijn overzichtelijk ingedeeld in onderwerpen en subonderwerpen. Van bedrijfsvoering en digitale dienstverlening tot het sociaal domein, cultuurverandering en open data. Bij elk voorbeeld zijn de gegevens vermeld van de verantwoordelijke ambtenaar of bestuurder, zodat lezers contact kunt opnemen voor meer informatie.

Sinds de introductie van de website in 2012, is het bezoekersaantal gestaag gegroeid. Goed Opgelost trekt nu maandelijks ongeveer 3.600 unieke bezoekers. Goed voorbeeld doet goed volgen. De redactie verwelkomt graag nieuwe voorbeelden. Via goedopgelost.overheid.nl kunnen teksten rechtstreeks worden ingediend. Het is ook mogelijk een mail te sturen naar de redactie van Goed Opgelost! met het verzoek om geïnterviewd te worden. Dat kan via aty.groot@ictu.nl

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig