Plasterk: digitale agenda wethouders te snel gewist

18-05-2015 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

 

Limburgse gemeenten hebben de digitale agenda’s van vertrokken wethouders te snel gewist. Minister Ronald Plasterk veronderstelt dat dit ook gebeurt bij gemeenten elders in het land.

Onderzoek

Plasterk reageerde op Kamervragen naar aanleiding van een onderzoek waaruit blijkt dat tweederde van de Limburgse gemeenten digitale agenda’s te snel wist, iets dat in strijd is met voorschriften uit de Archiefwet. De minister ziet geen aanleiding om ‘de juistheid van het onderzoek in twijfel te trekken.’ Of de situatie zich ook voordoet in andere gemeenten kan hij niet met zekerheid zeggen. ‘Het ministerie houdt geen systematische administratie bij van de naleving van taken door medeoverheden en derhalve ook niet van de wijze waarop gemeenten de voorschriften van de Archiefwet naleven. Ik kan ook dus ook niet beoordelen of dit onderzoek bij Limburgse gemeenten representatief is voor heel Nederland. Maar er is geen reden om te veronderstellen dat de situatie zich bij gemeenten elders in Nederland niet voordoet.’

Nieuwe eisen

De minister schrijft dat er nieuwe eisen aan archivering worden gesteld bij het gebruik van digitale processen en documenten, nu de Nederlandse overheid digitaliseert en moderniseert. ‘De Nederlandse overheid gaat over op het Nieuwe werken en naar papierloze kantoren. Het gebruik van digitale processen en documenten stelt nieuwe eisen aan archivering. En dat ziet niet alleen op het bewaren van agenda’s. Een digitale overheid impliceert ook digitale archivering.’ Plasterk geeft tot slot aan dat de situatie bij VNG en andere betrokken organisaties al onder de aandacht is gebracht.

Bron: Binnenlandsbestuur Digitaal

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig