Waarstaatjegemeente.nl vernieuwd

18-05-2015 • Geplaatst in King en Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Dashboard met eigen data voor elke gemeente beschikbaar

Op maandag 11 mei 2015 is de vernieuwde website Waarstaatjegemeente.nl gelanceerd. De site onder beheer van KING (Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten), onderdeel van VNG, biedt nu veel gegevens van elke Nederlandse gemeente in een overzichtelijk dashboard. De vernieuwde site met een nieuwe look and feel is zeer gebruiksvriendelijk en geeft gemeenten, aan de hand van 15 thema’s, inzicht in hun indicatoren op verschillende maatschappelijke terreinen zoals leefbaarheid, veiligheid en jeugd en jeugdhulp.

Vergelijk, verbaas, verbeter

De site is bedoeld voor gemeentebestuurders en ambtenaren, maar is ook geschikt voor andere geïnteresseerden die willen weten hoe hun gemeente ervoor staat. Het dashboard met daarin bijvoorbeeld de cijfers van het aantal kinderen in jeugdhulp, het aantal gezinnen met een uitkering of het percentage mensen dat actief is in het verenigingsleven, kan worden gebruikt voor het opstellen van gemeentelijk beleid of om gemeentelijke cijfers met (buur)gemeenten te vergelijken. Gemeenten kunnen de data uit het dashboard meenemen in de besluitvorming, voor agendavorming, verantwoording of voor onderzoek. De data wordt verkregen uit verschillende bronnen en onderzoeken zoals burger- en ondernemerspeilingen, het CBS en andere centrale databronnen.

http://www.waarstaatjegemeente.nl/

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig