Smart Government: koppel organisatievernieuwing aan gebruik informatietechnologie

28-05-2015 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Publieke organisaties dienen een nieuwe weg in te slaan om grote maatschappelijke opgaven het hoofd te bieden. Daarbij gaat het om enerzijds het vernieuwen van de werkwijze van publieke organisaties en anderzijds het gebruik van Data en informatietechnologie De inhoudelijke agenda van de publieke sector zal worden bepaald door grote maatschappelijke opgaven zoals de noodzakelijke verduurzaming van de samenleving, het beheersen van de zorgkosten en het vergroten van het concurrentievermogen van Nederland. Om dit te realiseren moeten publieke organisaties zelf ook volop in verandering blijven. Niet door processen verder te optimaliseren.

Dat potentieel is voor een groot deel al benut. Maar door een nieuwe weg in te slaan. Een weg waarin het talent van overheidsprofessionals beter wordt ingezet, technologie en data een cruciale rol vervullen en echt gebruik wordt gemaakt van de kennis van partners en burgers. Deze samenhangende ontwikkeling noemen we Smart Government.

Voor volledig artikel klik hier

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig