Sociale Media dwingen overheid tot beleidskeuzes

28-05-2015 • Geplaatst in Algemeen en Nieuwsbrief door Renk Ruijter

De ontwikkeling van sociale media en het steeds intensievere gebruik door burgers geeft de overheid steeds meer mogelijkheden tot contact met haar burgers. Uit onderzoek van de Universiteit Twente blijkt dat de overheid hier nog maar heel beperkt gebruik van maakt. Circa 80% van de bevolking maakt op de een of andere manier gebruik van sociale media. Het is daarmee een communicatiewijze met een grote potentie om de kloof tussen burger en overheid te dichten. De media bieden participatie, advisering, consultatie en co-productie. Door de snelheid en interactiviteit, het tweerichtingsverkeer is er de mogelijkheid om in gesprek te gaan met de burger. Ook intern zijn deze te in te zetten als communicatiemiddel tussen ambtenaren.

Technologisch domein en privacy

Er zijn een aantal wezenlijke obstakels blijkt uit onderzoek van CTIT, onderzoeksinstituut van de Universiteit Twente in opdracht van het Wetenschappelijk instituut voor onderzoek en documentatie (WODC). Dat de overheid buiten haar eigen technologische platforms moet werken is er één van. Het beheer is buiten haar controle wat het bijvoorbeeld moeilijker maakt op gebied van privacy. Sociale media worden ontwikkeld en geëxploiteerd door externe commerciële partijen met een eigen doelstelling. Ambtenaren hebben te maken met strikte regelgeving op het gebied van privacy en persoonsgegevens en kunnen dus de mogelijkheden niet ten volle uit nutten. De belangen kunnen botsen en wringen met de wettelijke beperkingen.

Invloed op organisatiestructuur

Het onderzoek biedt geen conclusie of advies hoe overheden om moeten gaan met sociale media. De voor- en nadelen zijn in kaart gebracht en dwingen de overheid tot het maken van beleidskeuzes. Wordt het ingezet als uithangbord of gaat de overheid ook wezenlijke interactie aan met haar burgers? In dat laatste geval heeft dat een invloed op de organisatiestructuur van de overheid en vraagt dat om wezenlijke veranderingen.

Cases uit praktijk

Het onderzoek licht een aantal cases uit van verschillende strategieën van overheidscommunicatie via social media. Twittergebruik rondom de aardbevingen in Groningen naast een overzicht van voormalig minister Frans Timmermans en zijn Facebookvolgers

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig