Compliancy Monitor 2015-2

29-05-2015 • Geplaatst in King en Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Rapportage over de standaardisatie van software voor gemeenten en samenwerkingsverbanden

Bijgaand treft u een link aan naar de tweede Compliancy Monitor van 2015. Ten opzichte van de voorgaande versies is deze versie opnieuw aanzienlijk uitgebreid. Drie standaarden informatie-uitwisseling in ketens in het sociale domein zijn toegevoegd.

In deze versie wordt gerapporteerd over de volgende standaarden:

. iWmo voor gemeenten

. iJw voor gemeenten

. StUF Jeugdzorgonderzoek (CORV)

. Document Creatie Services

. Betalen en Invorderen

. Mijn Overheid Berichtenbox

. Mijn Overheid Lopende Zaken

. Prefill e_Formulieren

. Wabo BAG Services

. Zaak Documentservices

 

Voor de rapportage klik hier

 

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig