Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Gemeenten verminderen administratieve lasten sociaal domein

16/06/2015

Nederlandse gemeenten trekken samen op om de administratieve lastendruk in het sociale domein te verminderen. De algemene ledenvergadering van de VNG stemde vandaag in met een collectieve aanpak om de administratie te vereenvoudigen. Dat gebeurt in het VNG-programma Informatievoorziening Sociaal Domein (iSD).

Extra kosten

Het afgelopen jaar lag de focus op een soepele overgang van de zorg naar gemeenten. Dit is gelukt, maar de administratieve lasten zijn toegenomen. Daarom moet de werkwijze worden aangepast en vereenvoudigd.

Sturen op outcome

Gemeenten willen de omslag maken van sturen op producten naar sturen op resultaat (outcome), ook de bekostiging kan worden versimpeld, bijvoorbeeld door de populatie als uitgangspunt te nemen. Over verantwoording en rechtmatigheid moeten landelijke, uniforme afspraken worden gemaakt. Daarbij is het noodzakelijk dat de ICT-systemen van gemeenten en zorgaanbieders goed op elkaar aansluiten. Mariette van Leeuwen, voorzitter van de VNG-commissie Gezondheid en Welzijn: 'de aanpak gaat voort op de ingeslagen weg. De komende tijd ontwikkelt het programma de Gegevensmonitor verder en krijgen gemeenten ondersteuning op het gebied van privacy.'

Voor het volledige artikel klik hier