Ondersteuningsproject voor gemeenten gebruik BGT

26-06-2015 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

 

VNG/KING gaat in 2016 gemeenten ondersteunen bij het bevorderen van het gebruik van de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) bij allerlei gemeentelijke processen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VNG op 3 juni is groen licht gekregen voor de Digitale Agenda 2020, waarvan het nieuwe BGT project een onderdeel is. De leden van de VNG hebben budget beschikbaar gesteld dat KING/VNG in staat stelt een ondersteuningsproject op te stellen dat qua karakter en inhoud sterk zal aansluiten op de Versneller aanpak van Operatie NUP. Per 1 januari 2016 is de eerste opbouw van de BGT gereed voor gebruik. Niet alleen in het fysieke domein, maar ook in alle andere domeinen van het gemeentelijk functioneren spelen gegevens over de locatie van ruimtelijke objecten een belangrijke rol. In de BGT worden vorm en identiteit van een groot aantal van deze objecten eenduidig vastgelegd. VNG/KING gaat gemeenten ondersteunen het gebruik van de BGT te stimuleren en in al die processen in te passen.

Verplicht gebruik vanaf 01-01-2017

Vanaf 1 januari 2017 is gebruikt van de BGT verplicht. Het project helpt gemeenten hun gemeentelijke dienstverlening en de besluitvorming nog beter te laten aansluiten bij de vragen die bij burgers en bedrijven leven en de maatschappelijke vraagstukken die zich voordoen.

GDI

Ook na Operatie NUP heeft KING gemeenten ondersteund bij verdere implementatie van de BGT om zo de Generieke Digitale Basisinfrastructuur (waarvan de basisregistraties en Mijn Overheid Berichtenbox onderdelen zijn) te continueren.

Meer informatie

• Meer informatie over BGT is te vinden op de website van KING

• Meer informatie over Digitale Agenda 2020

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig