Oproep VIAG: deelnemers gezocht voor workshop over het Product 2015 “stroomlijning Informatie”

26-06-2015 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Practice what you preach! Wij zoeken deelnemers voor een workshop om ons product te maken. Trefwoorden zijn: Informatiesamenleving, dienstverlening, informatieoverload en innovatie. Nieuwsgierig, lees meer en meld je aan!

De informatiesamenleving

Als lokale overheid staan wij voor de complexe uitdaging om inwoners en organisaties actiever te betrekken bij de publieke zaak, waarbij de rode draad het delen van (publieke) waarden, het faciliteren en stimuleren van initiatief van inwoners en het verbinden van netwerken is. Daarbij gaat het niet zozeer om productiecijfers en kostenbesparingen, maar eerder om een veilige leefomgeving, deugdelijk onderwijs, adequate zorg en hoogwaardige dienstverlening.

Want het staat vast dat door de voortschrijdende digitalisering onze samenleving de komende decennia ingrijpend gaat veranderen. We zijn op weg naar een informatiesamenleving, waarbij de verhoudingen en relaties tussen overheid, burgers en bedrijfsleven wezenlijk verandert in gedroomde Smart Cities voor jong en oud. De voortrazende digitalisering en introductie van nieuwe technologieën zorgen voor andere maatschappelijk verwachtingen ten aanzien van de digitale (organisatie overstijgende) dienstverlening. Maar het is niet alleen de techniek die verandert. Juist ook de rol van informatie binnen onze samenleving verandert. Informatie speelt, maatschappelijk gezien, een steeds grotere rol, waarbij het delen, uitwisselen en combineren van informatie belangrijke elementen zijn. En uiteraard is het de mens (wij dus), die het verschil maakt. Dit vereist een omslag in denken.

De enorme hoeveelheden informatie die via verschillende kanalen op ons afkomen zijn zo massaal dat het steeds moeilijker wordt om de “juiste” informatie (op tijd) bij elkaar te krijgen om het eigen werk adequaat te kunnen doen, en dit heeft direct consequenties voor de dienstverlening. Vanuit de VIAG zien wij dat dit vraagstuk niet alleen op ons bordje ligt. Binnen de gehele dienstverlening wordt “het hebben van de juiste informatie op het juiste moment” een steeds grotere uitdaging. Dat is ook waarom wij vanuit de VIAG juist graag samen met leden vanuit andere vakorganisatie maar ook met andere partijen zoals bedrijven en universiteiten dit probleem willen verkennen en kijken naar oplossingen.

OPROEP

Ben je (bedrijfs) lid van de VIAG of andere vakorganisatie, werk je mee in het publieke domein en ben je een verbinder met inhoud die openstaat voor innovatie? Doe dan mee met dit initiatief van de VIAG.

Wat gaan we doen?

Als beroepsverenigingen delen wij successen en knelpunten vanuit de praktijk. Het is nogal een uitdaging om de enorme hoeveelheden informatie die via verschillende kanalen op ons afkomt, correct en op tijd bij elkaar te krijgen. Toch zou het mooi zijn als we informatie over actuele onderwerpen en thema’s beter kunnen stroomlijnen en in samenhang kunnen aanbieden aan informatie- en dienstverleningsprofessionals. Dus adequater werken en snellere dienstverlening. Om dit vraagstuk, dat niet alleen op ons bordje ligt, goed op te pakken, willen we daarom niet alleen met onze leden en bedrijfsleden, maar ook juist met collega’s binnen andere vakverenigingen, het vraagstuk nader verkennen. Practice what you preach dus! Dit willen we doen in een aantal workshops.

Waarom zou je meedoen?

Informatievoorziening loopt als een rode draad door de verschillende vakgebieden heen en is onlosmakelijk verbonden met bijvoorbeeld dienstverlening. Dit vraagt om samenwerking tussen de verschillende disciplines. Samenwerken betekent hier vooral elkaar informeren, beelden delen, gezamenlijk vraagstukken afpellen en vanuit verschillende perspectieven bekijken.. Heb je ervaringen op dit terrein of ben je geïnteresseerd, meld je aan!

Hoe kun je je aanmelden?

Wil je meedenken en meedoen? Stuur een mail naar product@viag.nl. In september vindt de workshop plaats, we plannen in overleg een datum.

Wij horen graag van je!

Paul Rekveld (0182-588722) & Antoinette van Leeuwen(0650244913)

 

 

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig