DataLand biedt motie aan Digicommissaris Bas Eenhoorn aan

17-07-2015 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Op 3 juli j.l. heeft DataLand de motie die tijdens het congres ‘Kennis maken, data delen’ interactief is opgesteld aan Digicommissaris Bas Eenhoorn aangeboden. De motie verwoordt de ideeën en wensen van de 180 deelnemers van het congres over hoe Bas Eenhoorn in zijn rol als Digicommissaris samen met het gemeentelijk veld de overheidsinformatievoorziening op orde kan krijgen. Concreet verzoeken de vertegenwoordigers van WOZ-, geo-experts en beleidsmakers bij gemeenten en samenwerkingsverbanden Bas Eenhoorn om duidelijkheid te geven over welke partijen waarvoor verantwoordelijk zijn binnen het Stelsel van Basisregistraties, regie te voeren over de realisatie van het Stelsel, samenwerking tussen partijen te initiëren, van data informatie te maken en de vraagbehoefte centraal te stellen. Tijdens het congres is ‘live’ met de Digicommissaris afgesproken dat er voor Prinsjesdag 2015 een reactie op motie komt.

Gemeenten hebben behoefte aan duidelijkheid “

De verzoeken in de motie zijn het antwoord op een drietal overwegingen die we tijdens het congres met alle aanwezigen hebben vastgesteld”, vertelt Pieter van Teeffelen, directeur van DataLand. “Een belangrijke overweging is dat gemeenten behoefte hebben aan duidelijkheid. Duidelijkheid over wie binnen het Stelsel van Basisregistraties waarvoor verantwoordelijk is én over wie de regie voert over de totstandkoming van het Stelsel. De versnippering van de verantwoordelijkheden over de verschillende delen van het Stelsel leidt namelijk tot een stagnatie van de totstandkoming ervan, vinden de aanwezige vertegenwoordigers van gemeenten en samenwerkingsverbanden. Hierdoor is het Stelsel inefficiënt en is meervoudige inwinning en registratie nog steeds een feit. Bovendien zijn er onvoldoende registraties op maat gekoppeld, zijn de gerealiseerde registraties en koppelingen onvoldoende betrouwbaar en wordt er overheidsbreed nog te weinig gebruik gemaakt van de voorzieningen voor de Generieke Digitale Infrastructuur, zoals de Berichtenbox.”

Regie en samenwerking

Om deze knelpunten het hoofd te bieden, verzoeken de vertegenwoordigers de Digicommissaris om duidelijkheid te scheppen over wie binnen het Stelsel waarvoor verantwoordelijk is en over de kaders waarbinnen deze partijen opereren. “Voor de gemeenten zien we hierbij een verantwoordelijkheid bij de verbetering van de toegankelijkheid van data. Dit past bij hun rol als poortwachter van de overheid.” Voor de regie over de realisatie van het Stelsel zijn spelregels nodig waarbinnen overheid, professionals en burgers hun rol kunnen uitvoeren. “Daarnaast moeten we de basis niet uit het oog verliezen. Alleen als er voldoende financiële en personele voor registratiehouders is, kunnen registraties en koppelingen worden gerealiseerd.” Een andere noodzakelijke voorwaarde is samenwerking. “We hebben alle partijen nodig voor een goed werkende informatievoorziening vinden de vertegenwoordigers van gemeenten en samenwerkingsverbanden: burgers, bedrijven, gemeenten en rijksoverheid. Het is dan ook belangrijk dat er meer inhoudelijk overleg tussen gemeente en het Rijk en tussen gemeenten onderling komt.”

Van data informatie maken

Een derde en laatste overweging is dat er een overvloed aan data is, maar de overheid er niet in slaagt de mogelijkheden hiervan doelmatig en doeltreffend te benutten. Pieter van Teeffelen: “Data worden pas waardevol en bruikbaar als informatiebron als ze op de juiste manier en in de juiste combinatie beschikbaar komen. Kortom: op de juiste plaats, tijd en manier. Het is dus belangrijk om van data informatie te maken. Om dit te bereiken en optimaal gebruik te maken van het Stelsel en alle informatie die het bevat, moeten data gestandaardiseerd, gekoppeld en geïntegreerd worden. Daarnaast is het belangrijk om de vraagbehoefte van de samenleving centraal te stellen: welke vragen kunnen we met de beschikbare data beantwoorden?”

Voor Prinsjesdag

Tijdens het congres hebben de deelnemers interactief de reactietermijn voor de Digicommissaris bepaald.Voor Prinsjesdag 2015 verwachten de deelnemers van het congres een reactie van Bas Eenhoorn op hun overwegingen en verzoeken.

Klik hier voor de volledige versie van de motie.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig