Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Uitnodiging Workshops Visiedocument en de Doelarchitectuur Omgevingswet

01/09/2015

De  Doelarchitectuur 1.0, en het Visiedocument Digitalisering Omgevingswet met versienummer 0.9.zijn vastgesteld op 7 juli 2015.

Deze documenten bevatten de kaders en uitgangspunten op basis waarvan de opdrachtnemer Rijkswaterstaat is. Beide documenten vormen de weerslag van onze kennis tot nu toe.

Er lopen nog diverse (juridische) onderzoeken waarvan de resultaten verwerkt moeten worden. In beide documenten wordt de inbreng van de ketenpartners gevraagd middels workshops in september.

De VIAG en de IMG 100.000+ participeren hierin.

 

Wanneer

De workshops over het visiedocument en de doelarchitectuur worden gegeven op 

vrijdag 11 september en
vrijdag 25 september

Van 10:00 – 16:00 uur

Locatie

Het Ministerie van IenM op de Plesmanweg in Den Haag.

Opgeven

U kunt zich via een email aanmelden bij Arend van Beek. Gezien het geringe aantal beschikbare plaatsen zullen we wellicht een keuze moeten maken wie er vanuit de VIAG kan worden voorgedragen.