De 'Stelselarchitectuur van het heden' is geactualiseerd

04-09-2015 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Een nieuwe versie van de 'Stelselarchitectuur van het heden', die de huidige inrichting van het Stelsel van Basisregistraties beschrijft, is nu beschikbaar.

Nieuwe regie op het Stelsel van Basisregistraties

Het Stelsel van Basisregistraties bevat de voor de overheid meest essentiële gegevens en speelt daarom een belangrijke rol bij veel overheidstaken, zoals uitrukkende hulpdiensten, het vaststellen van het recht op uitkering, het toetsen van vergunningaanvragen en het bestrijden van fraude. De beschrijving van de huidige inrichting van het Stelsel in de 'Stelselarchitectuur van het heden' is aangepast aan de situatie van maart 2015. De belangrijkste wijziging is dat met het einde van het i-NUP-programma en de instelling van de Digicommissaris de regie op het Stelsel is veranderd. De basisregistraties en de vier stelselvoorzieningen (Digikoppeling, Digilevering, Digimelding en Stelselcatalogus) behoren sinds de instelling van de Digicommissaris tot de zogenaamde Generieke Digitale Infrastructuur (GDI). Samen met de Beheervoorziening BSN vormen ze het Cluster Gegevens van deze GDI. De Regieraad Gegevens voert sinds begin dit jaar regie op dit Cluster en daarmee op het Stelsel van Basisregistraties.

Het Stelsel van Overheidsgegevens als toekomstbeeld

Naast de 'Stelselarchitectuur van het heden' is ook de in 2014 opgestelde 'Visie op het Stelsel van Overheidsgegevens' beschikbaar. Deze visie schetst een toekomstbeeld waarin het Stelsel van Basisregistraties is doorgegroeid naar een Stelsel van Overheidsgegevens. Het concretiseren van dit toekomstbeeld is één van de prioriteiten voor de Regieraad Gegevens.

Meer informatie

Wie wil reageren of vragen heeft over de 'Stelselarchitectuur van het heden' of de 'Visie op het Stelsel van Overheidsgegevens', kan contact opnemen met Wim Bakkeren via oplossingen@ictu.nl.

'Stelselarchitectuur van het heden' (inclusief samenvatting)

'Visie op het Stelsel van Overheidsgegevens'

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig