eID Stelsel wordt Idensys

04-09-2015 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Het eID Stelsel wordt voortaan aangeduid als Idensys.

Dit schrijft minister Plasterk (BZK) in zijn brief van 30 juni jl. aan de Tweede Kamer over de pilotcriteria en randvoorwaarden.

Pilots Idensys

De pilots hebben als doel om de werking van Idensys te testen. Mensen die hieraan deelnemen kunnen via Idensys met private inlogmiddelen inloggen op diensten in het BSN-domein en het consumentendomein. Zowel leveranciers van inlogmiddelen als aanbieders van digitale diensten hebben zich aangemeld voor pilots die eind 2015/begin 2016 starten. De leveranciers die zich hebben aangemeld voor de pilots doorlopen een toelatingsprocedure. Als deze succesvol verloopt, treden ze toe tot Idensys als erkend leverancier. De dienstaanbieders bepalen welke diensten online toegankelijk worden via Idensys. De pilots worden in 2016 geëvalueerd. De uitkomst van de evaluatie wordt aangeboden aan de Tweede Kamer. Dan wordt besloten over een bredere uitrol van Idensys.

Pilots publieke middelen

De overheid start ook met pilots waarbij burgers met een specimen van hun rijbewijs en/of identiteitskaart digitaal kunnen inloggen bij publieke dienstverleners zoals gemeenten. Deze pilots worden in 2016 geëvalueerd. Als de pilots succesvol verlopen, wordt het publieke middel een van de inlogmiddelen onder Idensys. Idensys Idensys wordt de standaard voor online identificatie en uitwisseling van persoonlijke informatie. Idensys bouwt voort op het huidige eHerkenning.

Aangemelde dienstaanbieders

Aegon, Belastingdienst, BKR, Bouw ID, CreAim, CZ, Delta Lloyd Groep, DPZ Den Haag, Dutch Finance, Gemeente Hoorn, Gemeente Molenwaard, Gemeente Rotterdam, Hoyhoy.nl, KPN, Kubus Bewindvoering, Min. Buza, Nictiz, Pes Check, Post NL, RVO, Schadefonds Geweldsmisdrijven, Stedin, SVB, UMCG, UWV, VGZ, VZVZ, Zilveren Kruis.

Aangemelde leveranciers

A.E.T. Europe B.V, Avisi, Centric, Connectis, CreAim, DynaGroup, Digidentity, Entrust, ESG de electronische signatuur B.V, Focum B.V, Gemalto, iWelcome, KPN, Microsoft, Morpho, NotarisID B.V, QuoVadis Trustlink b.v, SAP, SRC Secure Solutions BV, SURFnet, UniqID, ZET solutions.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig