Literatuurstudie 'Trends in Digitalisering' beschikbaar

04-09-2015 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Onderzoeksbureau Panteia heeft in opdracht van het ministerie van BZK een literatuurstudie uitgevoerd naar trends in digitalisering. In 2017 moet er een overheidsbreed aanbod van digitale dienstverlening zijn.

Dit wil zeggen dat zoveel mogelijk zaken die burgers en bedrijven met de overheid doen, digitaal afgehandeld kunnen worden. Voor het aanbrengen van focus en het aansluiten op toekomstige (internationale) ontwikkelingen in de digitaliseringsactiviteiten en voor het formuleren van een streefrichting, heeft Panteia geprobeerd een beeld te schetsen. Waar staat de maatschappij met digitalisering, communicatie en informatie, en (mobiele) toepassingen en transacties. En waar gaat het mogelijk heen? Panteia heeft daarbij aangegeven hoe de relatie en interactie tussen burgers/bedrijven en de overheid vorm krijgt.

Download rapport literatuurstudie trends in digitalisering

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig