Nieuw bedrijfslid Key2Control stelt zich voor

04-09-2015 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Key2control is specialist op het gebied van interne beheersing. Wij helpen gemeenten bij het verhogen van de kwaliteit van hun interne beheersprocessen door hen instrumenten te bieden waarmee zij effectiever, efficiënter en tegen lagere kosten aantoonbaar in control zijn op deze beheersprocessen. Hierdoor wordt de gewenste kwaliteit van dienstverlening aan hun burgers en bedrijven geborgd. Kern van onze dienstverlening is de Nederlandstalige key2control GRC-webapplicatie. Alle relevante beheersprocessen binnen een (gemeentelijke) organisatie worden door onze Control Frameworks ondersteund. Door de inzet van key2control bent en blijft u ‘aantoonbaar in control’. Voor individuele medewerkers betekent dit dat zij zich kunnen focussen op de uitvoeringskwaliteit van hun beheerstaken, terwijl leidinggevenden beschikken over een instrument dat hen continu inzicht geeft in de stand van zaken van de gewenste beheersprocessen en hen de mogelijkheid biedt om tijdig bij te sturen en te rapporteren.

Het ISMS Control Framework is de meest gebruikte webapplicatie in Nederland op het gebied van informatiebeveiliging. Het biedt CISO’s, IB coördinatoren, controllers en I&A managers een compleet instrument om informatiebeveiliging te borgen in de organisatie. De BIG,beheersmaatregelen de zelfevaluatie’s BRP/PUN/DigiD, Suwinet en alle bijbehorende procedures van de IBD worden standaard bijgeleverd. De PrivacyManager. Gemeenten lopen aan tegen allerlei juridische en praktische vragen en willen aansluiten bij landelijke ontwikkelingen zoals de ontwikkeling van de Privacytoets Jeugdwet door VenJ en BZK en de Meldplicht Datalekken. Gezamenlijk met de gemeente Zeist en Privacy Management Partners ontwikkelt key2control de PrivacyManager, een praktische oplossing voor privacyborging die gemeenten in staat stelt om aantoonbaar ‘in control’ te zijn op het thema privacy.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig