Implementatieagenda Digitaal 2017 aangenomen

17-09-2015 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

De implementatieagenda Digitaal 2017 is unaniem omarmd in de Regieraad Dienstverlening van 1 september 2015.

Deze implementatieagenda is de afgelopen maanden onder regie van Digitaal 2017 tot stand gebracht in nauwe samenwerking met alle betrokken overheden. Daarmee is de implementatieagenda een interbestuurlijk en breed afgestemd product.

2017 Komt snel dichterbij. Uit verschillende metingen blijkt dat overheden volop aan de slag zijn met het digitaliseren van hun dienstverlening. Dat laat onverlet dat er nog een forse inspanning nodig is. Het gaat niet alleen om het digitaal beschikbaar stellen van diensten, het is ook van belang dat digitale dienstverlening toegankelijk, veilig en gebruikersvriendelijk is.

In deze implementatieagenda is de doelstelling uit het regeerakkoord 'burgers en bedrijven kunnen in 2017 hun zaken digitaal met de overheid regelen' geconcretiseerd.

Hiervoor zijn implementatieactiviteiten nodig binnen de hele overheid. Deze staan op hoofdlijnen en per overheidsfamilie in de implementatieagenda beschreven.

De activiteiten zijn verdeeld in de volgende drie categorieën:

•activiteiten gericht op het aanbieden van digitale dienstverlening vanuit het perspectief van burgers, bedrijven en andere organisaties en het gebruik ervan (dienstverleningsagenda);

•activiteiten gericht op het aanscherpen van de (samenhang van de) generieke digitale infrastructuur om de digitale dienstverlening mogelijk te maken (bouwsteenagenda);

•activiteiten gericht op het aansluiten van overheidsorganisaties op de bouwstenen van de generieke digitale infrastructuur (aansluitagenda).

 De benodigde implementatieactiviteiten zullen verschillen per organisatie. De agenda laat dan ook ruimte voor differentiatie tussen overheidsorganisaties.

Meer informatie

Gezamenlijke implementatie-agenda op Digitaal 2017

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig