Digitaal communiceren met de overheid

01-10-2015 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Alle bestuursorganen moeten berichten en aanvragen in digitale vorm gaan accepteren. Hiervoor komt een wettelijke regeling. Ook digitale publicatie van alle algemene bekendmakingen zal het kabinet wettelijk vastleggen.

Inloggen met de identiteitskaart

Er komen pilots om de werking van een stelsel voor elektronische identificatie te testen. Dat moet een nieuwe standaard worden, zodat burgers en bedrijven veilige en betrouwbare toegang krijgen tot online dienstverlening van overheid en bedrijfsleven. Zowel publieke als private inlogmiddelen worden getest, zoals een identiteitskaart en bankpas.

ICT-projecten

Het bureau dat grote ict-projecten van de Rijksoverheid toetst, is al van start en is in 2016 volledig operationeel. Dit Bureau ICT-toetsing (BIT) beoordeelt of grote ict-projecten kans van slagen hebben of anders moeten. Daarnaast komen er ieder jaar 30 ict-trainees bij het Rijk bij. Ook komen er 100 extra ict-professionals in een interim-pool.

Meer informatie

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig