Rapportage gemeentelijke monitor sociaal domein online

01-10-2015 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

De eerste versie van de gemeentelijke monitor sociaal domein over het eerste kwartaal van 2015 is gepubliceerd. Voor iedere individuele gemeente is een rapportage met inzichten in het sociaal domein beschikbaar op Waarstaatjegemeente.nl. De cijfers staan ook op Statline en in de database van Waarstaatjegemeente.nl.

De eerste versie van de gemeentelijke monitor sociaal domein bestaat uit drie delen. De rapportage bevat:

• gegevens over het sociaaleconomisch profiel van de gemeenten, inclusief voorspellers van toekomstig zorggebruik voor alle 393 gemeenten.

• inzicht in het gebruik in het sociaal domein over het eerste kwartaal van 2015 voor Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet.

• stapeling van ondersteuning binnen de Wmo.

Rapportage bekijken

U kunt de rapportage van de gemeentelijke monitor sociaal domein voor uw gemeente inzien op Waarstaatjegemeente.nl. Ga hiervoor naar het dashboard, kies uw gemeente en klik onderaan op de groene tegen 'Rapporten'. Daarna ziet u rechtsboven aan de pagina de donkerblauwe tegel ‘Rapport Gemeentelijke monitor sociaal domein 2015’.

Wat kunt u met de informatie doen?

De informatie uit de rapportage geeft uw gemeente inzicht in de eerste resultaten in het sociaal domein. De monitor kan gebruikt worden om horizontale verantwoordingsinformatie te ontsluiten, bijvoorbeeld naar de gemeenteraad en inwoners. Bovendien kunt u de gegevens van uw gemeente vergelijken met die van andere gemeenten en wijken.

Deze eerste uitgave van de gemeentelijke monitor sociaal domein is het begin van een halfjaarlijkse publicatie over resultaten binnen het sociaal domein. Stapsgewijs komen er meer inzichten over het sociaal domein beschikbaar.

Waar komen de cijfers vandaan?

Voor het eerste deel van de monitor wordt gebruik gemaakt van centrale databronnen, deze informatie is dus voor alle gemeenten beschikbaar. Deze cijfers komen via het CBS en de GGD GHOR. Daarnaast heeft 70% van de gemeenten gegevens aangeleverd voor de overige onderdelen van de monitor. Sommige gemeenten hebben om technische redenen besloten (een deel van) deze gegevens nog niet te publiceren. In totaal hebben 95 gemeenten besloten de gegevens nu te publiceren op Waarstaatjegemeente.nl

Gemeentelijke coördinator

Deelname van alle Nederlandse gemeenten is voor de vergelijking met zoveel mogelijk gemeenten van belang. Bekijk het overzichtskaartje om te kijken of uw gemeente een coördinator voor de monitor heeft aangemeld. Heeft u nog geen coördinator aangeleverd en wilt u deze aanmelden bij het CBS? Stuur dan het aanmeldformulier (Excel, 145 kB) op naar monitorsociaaldomein@cbs.nl

Meer informatie

Voor inhoudelijke vragen of meer informatie over de gemeentelijke monitor sociaal domein kunt u contact opnemen via 070 373 8191 of via waarstaatjegemeente@kinggemeenten.nl

Digitale overheid op Prinsjesdag

In de ontwerp-begroting van het ministerie van BZK die op Prinsjesdag is aangeboden aan de Tweede Kamer wordt een aantal zaken genoemd op het terrein van de digitale overheid.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig