Succesvolle ketentest Digilevering LV WOZ

01-10-2015 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Onlangs is een succesvolle ketentest uitgevoerd op de berichtenservice voor wijzigingen in de Landelijke Voorziening Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (LV WOZ).

Aan de test is deelgenomen door Waternet, Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR), het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), het Kadaster en Logius.

Dit jaar en volgend jaar sluiten gemeenten en belastingsamenwerkingen hun WOZ-administratie aan op de LV WOZ. Overheidsinstanties (de centrale Belastingdienst en de waterschappen) die zijn geabonneerd op Digilevering WOZ, ontvangen dan automatisch een bericht wanneer iets verandert in de registratie van WOZ-objecten die voor hen van belang zijn. Daardoor beschikken zij altijd over actuele en betrouwbare gegevens.

Tijdens de ketentest is gekeken naar de volledige berichtenstroom van de Digilevering-abonnementservice: van de LV WOZ naar Digilevering en van Digilevering naar de afnemers.

Meer informatie Website Logius

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig