Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

VNG over Privacy: de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming & de Meldplicht Datalekken

26/10/2015

In de ledenbrief informereert de VNG u over de laatste stand van zaken van de nieuwe wetgeving en geven ze aan wat uw gemeente nu al kan doen zodat u bent voorbereid op de komende wijzigingen.

De Europese Unie werkt op dit moment aan een nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De verordening kan een behoorlijke impact hebben op (gemeentelijke) organisaties die persoonsgegevens beheren en verwerken en leiden tot het opleggen van een bestuurlijke boete als de verordening niet wordt nageleefd. Vooruitlopend op de AVG wordt de Meldplicht Datalekken vanaf 1 januari 2016 actief beleid.

Klik hier om de pagina te bezoeken met meer informatie