Grensoverschrijdende cybersecurity-aanpak noodzakelijk

29-10-2015 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Staatssecretaris Dijkhoff

Cybercrime en digitale spionage blijven de grootste bedreigingen voor de digitale veiligheid in Nederland.

Dit schrijft staatssecretaris Dijkhoff (ministerie van VenJ) in het 'Cyber Security Beeld Nederland' dat naar de Tweede Kamer is gestuurd. De rapportage laat zien dat de eerder gesignaleerde trends doorzetten in 2015. Een aanpak waarbij publieke en private partijen nationaal en internationaal samenwerken om de cybersecurity te verbeteren, is dan ook noodzakelijk.

De snelle ontwikkeling van cyberdreigingen in combinatie met een geopolitieke omgeving die in toenemende mate instabiel is, vraagt om voortdurende aandacht. Daarom zal in 2016 een doorontwikkeling van de cybersecurity-visie plaatsvinden. Hierbij worden alle relevante publieke en private partijen betrokken. Uitgangspunt is dat cybersecurity een balans is tussen vrijheid, veiligheid en economische groei.

Bewustwording over online veiligheid is een belangrijk onderdeel van digitale veiligheid. Daarom wordt ieder jaar de campagne Alert Online gehouden. Deze campagne is een gezamenlijk initiatief van overheid, bedrijfsleven en wetenschap en vindt dit jaar plaats van 26 oktober tot 6 november 2015. Er wordt aandacht besteed aan cybercrime die mensen en bedrijven treft, zoals phishing en cryptoware.

 Meer informatie

Website Rijksoverheid

Alert Online

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig