Idensys in de praktijk beproefd

29-10-2015 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Idensys biedt veilige en betrouwbare toegang tot online diensten. Vanaf eind dit jaar tot oktober 2016 vinden er pilots plaats om te kijken of het in de praktijk werkt.

Veilig en betrouwbaar inloggen op websites van overheid en bedrijven wordt steeds belangrijker. Op dit moment kunnen mensen eHerkenning al gebruiken in het bedrijven- overheid- en consumentendomein. Voor overheidszaken loggen mensen in met DigiD. Met Idensys wordt het mogelijk om inlogmiddelen in het bedrijven-, consumenten- en burgerdomein te gebruiken. Dit betekent dat mensen straks kunnen kiezen met welk middel ze in willen loggen ongeacht het domein.

 Pilots

Tijdens de pilotfase loggen maximaal 30.000 burgers en consumenten met private inlogmiddelen in bij twintig overheden en bedrijven. De inlogmiddelen worden uitgegeven door bedrijven die erkend leverancier van Idensys zijn. De pilots geven inzicht in hoe Idensys in de praktijk werkt en ervaren wordt. Dit wordt medio 2016 geëvalueerd. Daarna wordt bekend of en hoe Idensys door meer organisaties gebruikt kan worden.

 Een afsprakenstelsel, 2 merken

Op dit moment bestaat er één afsprakenstelsel waar zowel eHerkenning als Idensys onder vallen. eHerkenning voor de reguliere dienstverlening in het bedrijfs-, consumenten en overheidsdomein op alle betrouwbaarheidsniveaus. Onder het merk Idensys worden pilots gedaan om de werking van Idensys te testen in het BSN-domein (betrouwbaarheidsniveaus 3 en 4) en het consumentendomein (vanaf betrouwbaarheidsniveau 2). eHerkenning blijft tijdens de Idensys pilots gewoon bruikbaar. Het uitgangspunt is dat de reguliere dienstverlening met eHerkenning uiteindelijk (na positieve evaluatie van de Idensys pilots) ook onder de paraplu van Idensys komt.

Samenhang Idensys en pilot publieke eID-middelen

Binnen Idensys is ruimte om publieke én private inlogmiddelen te gebruiken. Naast de beschikbaarheid van private middelen, vindt het kabinet het belangrijk dat er ook een publiek inlogmiddel beschikbaar komt, dat gebruikt wordt voor toegang tot publieke diensten (BSN-domein).  Daarom start de overheid eind 2015 met kleinschalige pilots, waarbij de identiteitskaart en een specimen van het rijbewijs gebruikt kunnen worden als digitaal inlogmiddel bij een aantal publieke dienstverleners zoals gemeenten.  Als de evaluatie van de pilots positief is, wordt het publieke eID-middel ondergebracht bij Idensys.

 Meer informatie

 Meer informatie vindt u op de website van Idensys.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig