Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Convenant om te streven naar standaardisatie binnen het gemeentelijk domein

17/11/2015

Op maandag 2 november 2015 heeft de VIAG het voornemen om te komen tot een nieuw convenant getekend. De directeur KING, Larissa Zegveld en de voorzitter van de VIAG Arend van Beek plaatsten hun handtekening tijdens het VIAG Congres.

 Digitale Agenda 2020

De VIAG ondersteunt KING bij het streven naar standaardisatie binnen het gemeentelijk domein. KING is als onderdeel van de VNG partner van gemeenten op het gebied van informatie. Als onderdeel hiervan helpt KING gemeenten hun informatiemanagement verder te professionaliseren en op orde te krijgen. De wijze waarop de ondersteuning wordt ingevuld is uitgewerkt in de Digitale Agenda 2020. Het nieuwe Convenant is een van de middelen om gemeenten hierbij te ondersteunen.

De afgelopen maanden is met gemeenten de inhoud van het nieuwe convenant opgesteld. Op 27 november, tijdens de KING Leveranciersbijeenkomst wordt de inhoud bekend gemaakt. De ondertekening van het nieuwe convenant met de leveranciers vindt in januari 2016 plaats.