ENSIA: Stroomlijnen verantwoordingen informatieveiligheid

10-12-2015 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Guus Bronkhorst, BZK

Effectief en efficiënt inrichten van informatieveiligheid daar staat het project ENSIA voor. De ministeries van BZK, SZW en I&M, de VNG, IBD en verschillende gemeenten werken binnen het project aan een effectievere en efficiëntere verantwoordingssytematiek over informatieveiligheid.

Met de in 2013 vastgestelde resolutie 'Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente' gaven gemeenten aan informatieveiligheid van groot belang te vinden en informatieveiligheid te gaan borgen door de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) te implementeren.

In de resolutie hebben de gemeenten de VNG ook opgeroepen te bewerkstelligen dat de minister van BZK er voor zorgt dat de audit- en monitorlast vermindert. Gemeenten constateerden namelijk een grote overlap in vraagstelling bij de verantwoordingen over DigiD, BAG, BRP, PUN en SUWI.

In antwoord op deze vraag werken de ministeries van BZK, SZW en I&M, de VNG, IBD en verschillende gemeenten binnen het project ENSIA aan een effectievere en efficiëntere verantwoordingssytematiek over informatieveiligheid (ENSIA: Eenduidige Normatiek en Single Informatie Audit). 

Meer informatie

Lees meer over ENSIA in een interview in i-Bestuur met de voorzitter van de stuurgroep ENSIA, Guus Bronckhorst (BZK),(IBestuur 25 november 2015)

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig