Interview Bart Drewes (VNG): Wat staat er op de Digitale Agenda 2020?

10-12-2015 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Bart Drewes, VNG

Voor het magazine Centric Overheid van november 2015 werd Bart Drewes van VNG geïnterviewd over de Digitale Agenda 2020. “Gemeenten zijn zich er steeds meer van bewust dat hun grootste uitdaging niet ligt op het gebied van techniek, maar op de primaire processen en het gebruik van informatie. Hoe kunnen we informatie slim, proactief en efficiënt organiseren? Hoe zetten we hiervoor moderne middelen en methoden in? Kortom, de techniek is voorhanden, nu is het zaak de informatievraag goed te faciliteren. En omdat gemeenten beseffen dat het niet wenselijk is om 393 keer het wiel uit te vinden, hebben ze de VNG gevraagd hen daarin te ondersteunen.”

Drie ambities

Vanuit het adagium ‘wat samen kan ook samen doen’ formuleerde de VNG-commissie Dienstverlening en Informatiebeleid, samen met gemeenten, drie ambities. Deze ambities vormen de bestuurlijke koers van de Digitale Agenda. “De eerste ambitie is dat gemeenten open en transparant opereren in de participatiesamenleving. Oftewel, gemeenten moeten onderdeel zijn van de informatiesamenleving. De tweede ambitie is: werken als één efficiënte overheid. Want als gemeente zijn we een onderdeel in een netwerk van overheidslagen en organisaties. 'Massaal digitaal, maatwerk lokaal' is de laatste richtlijn die we hebben benoemd. Deze ambitie houdt in dat we meer moeten digitaliseren om, uiteindelijk, meer maatwerk te bieden”, aldus Drewes.

Lees het volledige interview

 

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig