Inzicht in samenwerking in de BGT-keten

25-02-2016 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Het Programmabureau BGT stelt publicatie 'Ketenontwerp BGT - Ketensamenwerking maakt de keten' beschikbaar.

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een verzameling ruimtelijke gegevens waarvan bij wet bepaald is dat deze een basisregistratie vormen. Bij het verzamelen, beheren en gebruiken van deze gegevens zijn veel partijen betrokken. Samen vormen ze de BGT-keten, waarin iedere schakel een eigen verantwoordelijkheid draagt en specifieke taken uitvoert. Om inzicht te geven in welke partijen verantwoordelijk zijn voor welke taken, hoe ze zich hierin georganiseerd hebben en welke systemen door de verschillende partijen worden ontwikkeld om hun taken uit te voeren, heeft het Programmabureau BGT een publicatie gemaakt "Ketenontwerp BGT - Ketensamenwerking maakt de BGT". De BGT keten wordt op vier verschillende niveaus beschreven, te weten bestuurlijk niveau, businessniveau, procesniveau en systeemniveau.

Meer informatie

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig