VIAG thema 2016: “Informatiesamenleving, zijn wij klaar voor de vierde Industriële revolutie ?”

25-02-2016 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

 

“Informatiesamenleving, zijn wij klaar voor de vierde Industriële revolutie (industrie 4.0)?”

Als lokale overheid staan wij voor de complexe uitdaging om inwoners en organisaties actiever te betrekken bij de publieke zaak, waarbij de rode draad het delen van (publieke) waarden, het faciliteren en stimuleren van initiatief van inwoners en het verbinden van netwerken is. Daarbij gaat het niet zozeer om productiecijfers en kostenbesparingen, maar eerder om een veilige leefomgeving, deugdelijk onderwijs, adequate zorg en hoogwaardige dienstverlening.

De samenleving verandert. De voortrazende digitalisering en introductie van nieuwe technologieën zorgen voor andere maatschappelijk verwachtingen ten aanzien van de digitale (organisatie overstijgende) dienstverlening.

Maar het is niet alleen de techniek die verandert, ook de rol van informatie binnen onze samenleving verandert. Informatie speelt, maatschappelijk gezien, een steeds grotere rol, waarbij het delen, uitwisselen en combineren van informatie belangrijke elementen zijn (big data, Smart Cities). Maar daarnaast is het vooral de mens die het verschil maakt. Mensen van alle leeftijden adopteren nieuwe technische middelen en het gebruik beïnvloedt vervolgens hun gedrag. Met name jongeren zijn het verste in het omarmen van deze nieuwe digitale technologie.

Echter in januari 2016 is tijdens de World Economic Forum (WEF) de discussie gestart over de gevolgen van de vierde industriële revolutie. Concreet betekent dit wereldwijd de komende 5 jaar een groot verlies aan banen binnen de energie- en financiële sector, maar juist een toename van banen in de IT en wiskundige beroepen. Kunstmatige intelligentie is hierbij het sleutelwoord.

Hoe kunnen wij als overheid de balans vinden tussen de opmars van de kunstmatige intelligentie (o.a. via robots) en de fysieke dienstverlening die wij leveren aan de burgers.

Het is geen verre toekomst meer, de ontwikkelingen en toepassingen gaan steeds sneller. Wat kunnen en moeten wij doen?

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig